Aantal verkeersslachtoffers in 2019 weer licht gedaald

Foto: pixabay

Het aantal ongevallen op gemeentelijke wegen in Utrecht nam in 2019 opnieuw af ten opzichte van eerdere jaren. In 2019 vonden er in Utrecht 1.742 verkeersongevallen plaats waarbij 414 gewonden vielen en 5 doden. Dit blijkt uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage verkeersveiligheid. Dit gaat in tegen de landelijke trend, die licht stijgt.

Utrecht nam afgelopen half jaar diverse infrastructurele maatregelen en gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. In de wijk West is onderzoek gedaan naar hoe bewoners de verkeersveiligheid beleven. Naar aanleiding daarvan worden maatregelen voorbereid om op enkele verkeerspunten in de wijk (Kanaalstraat/Damstraat, Cartesiusweg) de verkeersveiligheid te verbeteren. Bij de Everard Meijsterlaan is de inzet van verkeersbrigadiers (klaar-overs) mogelijk gemaakt. Op de prijsvraag ‘30 km, goed idee’ die november 2019 van start ging, kwamen meer dan 100 ideeën om met name de wegen in de wijk Overvecht verkeersveiliger te maken. Hierin werkte de gemeente samen met organisaties in de wijk. Stemmen op de ideeën kan tot 2 maart op utrecht.onzewijk.nl.
Daarnaast zet de gemeente in op het bevorderen van verkeersveilig gedrag, aangezien veruit de meeste ongevallen volgen uit onveilig rijgedrag. Via educatie en bewustwording is er aandacht voor veiliger verkeersgedrag zoals de campagne ‘Rij MONO, ga ongestoord onderweg’ en fietsers wijzen op het belang van een goede verlichting. Eind april 2020 start een verkeerssimulator zodat mensen kunnen ervaren wat de gevolgen zijn van alcohol en drugs in het verkeer. Ook wordt de omgeving van scholen veiliger gemaakt door het realiseren van schoolzones.
In 2020 komen er drie nieuwe flitspalen op de Humberdreef/Einsteindreef, de Van Heuven Goedhartlaan/Beneluxlaan en de Beneluxlaan/Bernadottelaan. Momenteel worden voorbereidingen getroffen voor de plaatsing van de palen. Naast de in totaal negen flitspalen zet de gemeente snelheidsdisplays in om te voorkomen dat automobilisten te hard rijden.
Meer informatie is te lezen in de voortgangsrapportage verkeersveiligheid. Algemene informatie over verkeersveiligheid en herinrichtingsprojecten is te vinden op www.utrecht.nl/verkeersveiligheid.  

Cookieinstellingen