Meepraten over visie Utrechtse binnenstad 2040

Foto: CC0 Public Domain

Bewoners, ondernemers en bezoekers worden uitgenodigd om de komende maanden mee te praten over de toekomst van de Utrechtse binnenstad. De gesprekken moeten leiden tot een omgevingsvisie in 2021. Na de startbijeenkomst in mei heeft de gemeenteraad donderdag de startnotitie vastgesteld die het proces richting moet geven.

Op woensdag 11 december is er een werkconferentie in het Stadskantoor waarbij bezoekers kunnen praten over zeven uitdagingen die voor de wijk zijn geformuleerd: erfgoed, betaalbaar wonen, duurzame energie, gezondheid en zorg, duurzame mobiliteit, openbare ruimte en economische vitaliteit.
De omgevingsvisie dient als agenda om het gewenste toekomstbeeld dichterbij te brengen. Met de invoering van de omgevingswet in 2021 is elke gemeente vanaf dat jaar verplicht om het gemeentelijk beleid over de leefomgeving in begrijpelijke taal te vatten. In het groeiende Utrecht neemt de druk op de binnenstad de komende jaren toe, terwijl de ruimte hetzelfde blijft. Dit vraagt keuzes op allerlei gebieden, van wonen tot mobiliteit en groen, maar ook over de balans tussen levendigheid en leefbaarheid.
Naast de werkconferentie staan t/m donderdag 12 december tussen 10:00 en 20:00 uur luisterpalen op de Mariaplaats, het Janskerkhof en in de Twijnstraat. Ook hier kunnen geïnteresseerden in gesprek gaan over de toekomst van de binnenstad.
Kijk voor meer informatie over de omgevingsvisie en de werkconferentie op www.ubinnenstad2040.nl.

Cookieinstellingen