2000 Utrechters in de bijstand krijgen extra hulp richting werk

Foto: Pixabay

De gemeente gaat 2000 Utrechters die al langere tijd een uitkering krijgen richting werk helpen. Bijvoorbeeld door leerwerkplekken of het volgen van een opleiding of taalles. Het plan van GroenLinks wethouder Linda Voortman, waarin meer persoonlijk contact, samenwerken met werkgevers en het tegengaan van discriminatie centraal staan, werd donderdagochtend unaniem aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad.

Voortman: “We richten ons op Utrechters waarvoor de stap naar werk groter is. Dat vinden we belangrijk. Want werken is goed voor het zelfvertrouwen van mensen, werk biedt structuur en sociale contacten.” Er komen meer werkmatchers, waardoor er meer tijd is per persoon. Zij gaan op zoek naar werk dat past bij iemands talenten en mogelijkheden in plaats van andersom. Ook worden de matchers en werkzoekenden getraind in het herkennen van en omgaan met discriminatie en vooroordelen. Het college trekt 5 miljoen euro uit voor de plannen.
Aanvullend stelde GroenLinks raadslid Julia Kleinrensink voor om extra aandacht te besteden aan mensen met een arbeidsbeperking. Begin december werd bekend dat de positie van mensen met een arbeidsbeperking de afgelopen jaren verslechterd is en de werkloosheid onder deze groep stijgt. Kleinrensink: “Dat vinden we zorgelijk. Daarom wil GroenLinks dat werkmatchers voldoende kennis hebben om een beperking te herkennen en weten wat nodig is om iemand aan werk te helpen. En aan het werk te blíjven.” Haar voorstel werd overgenomen door de wethouder. 

Reacties