Utrecht krijgt meer straten met vrouwennamen

Foto: pixabay

Om de onbalans in vernoeming tussen mannen en vrouwen meer in evenwicht te brengen, worden 30 straten van de in ontwikkeling zijnde Heldinnenwijk in Haarrijn vernoemd naar vrouwen. In deze wijk zal onder andere een straat vernoemd worden naar mevrouw Hebe Kohlbrugge, een suggestie van toenmalig raadslid Van Ooijen van de ChristenUnie tijdens het mondelinge vragenuur van 15 december 2016.

Het college heeft op basis van het Regenboog Stembusakkoord 2018 de nieuwe Regenboogagenda 2019 – 2022 opgesteld. Een van de speerpunten van die agenda is de structurele aandacht voor zichtbaarheid van lhbtqi+ in de stad Utrecht.
Ook de gevoeligheid van straatnamen, en dan vooral van vernoemingen van personen uit het koloniale verleden, heeft al langer de aandacht. Zo heeft de de werkgroep gepeperde straten in oktober 2018 een themawandeling ‘bitterzoete route’ ontwikkeld. Daarmee wordt aandacht besteed en bewustzijn gecreĆ«erd rond het koloniale verleden in Nederland.

In dit licht heeft het college de commissie Straatnaamgeving opgedragen de vernoeming van de straten diversiteit in brede zin een meer voorname betekenis te geven. Daarnaast heeft het college de commissie verzocht zelf thema’s voor straatnamen aan te dragen die recht doen aan de motie.

Reacties