Utrecht gaat samen met zeven andere provincies voor duurzame energie-inkoop

Foto: provincie Utrecht

Vanaf 1 januari 2020 gebruiken acht provincies uitsluitend duurzame energie. Door de nieuwe aanbestedingswet krijgen zij hun energie niet meer via het Rijk en zijn de provincies nu zelf verantwoordelijk voor de inkoop hiervan. Op donderdag 31 oktober hebben acht provincies, waaronder Utrecht, in Haarlem de eerste collectief opgestelde duurzame energiecontracten getekend. Een belangrijke stap dichter bij de afspraken uit het klimaatakkoord.

Ondanks een tekort aan duurzame energie is op de energiemarkt brede interesse getoond in de aanbestedingen door onze acht provincies. Dit heeft erin geresulteerd dat per 1 januari 2020 zeven provincies zijn voorzien van groen gas en acht provincies van duurzame elektriciteit. Hiermee leveren de provincies door hun wijze van inkoop een belangrijke bijdrage aan de energietransitie, op basis van 0 procent inzet van fossiele brandstoffen. De duurzame energie wordt gebruikt voor provinciale gebouwen en provinciale infrastructuur, zoals openbare verlichting, bruggen, tunnels en gemalen.
Utrecht zal de grootste afnemer zijn van duurzame elektriciteit mede dankzij het groeiend aantal elektrische bussen en dankzij de sneltram waar momenteel mee wordt proefgereden. En Utrecht zal vanaf 1 januari geen Gronings gas meer gebruiken. Enkel nog groen geproduceerd gas.
Gedeputeerde Klimaat en Energietransitie Huib van Essen: ‘Goed dat we dit in nauwe samenwerking met zeven andere provincies voor elkaar hebben gekregen. Als provincie Utrecht hebben wij ook richting onze inwoners en bedrijfsleven een voorbeeldfunctie. Deze collectieve inkoop van duurzame energie is daarbij een belangrijk signaal.’
Met de huidige contracten zetten de acht provincies een eerste stap, maar de ambities zijn groter. Deze kortlopende contracten van 5 jaar zijn het begin. Toekomstige contracten kunnen nog duurzamer en slimmer, dus dat is de volgende stap. Daarnaast borgen de provincies de opgedane kennis en delen die graag met elkaar en andere overheidsorganisaties.

Cookieinstellingen