Brandbrief G4: meer woningen en geld nodig voor daklozen

Foto: pixabay

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) doen een dringend beroep op het kabinet om haar verantwoordelijkheid te nemen en de trend van stijgende dakloosheid te keren. Er zijn meer betaalbare woningen nodig om daklozen een nieuwe start te geven en meer geld om kwetsbare daklozen ondersteuning te bieden. De G4 schrijven dit in een brandbrief aan minister-president Rutte, de ministers Ollongren en Hoekstra en de staatssecretarissen Van Ark en Blokhuis.

Het CBS berekende onlangs dat het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld. In de brandbrief staat dat de grens van wat de G4-steden zelf kunnen oplossen, is bereikt. De wachttijd voor onderdak en begeleiding is in een aantal steden explosief gestegen (ook onder jongeren en gezinnen). De financiële middelen zijn ontoereikend. “Onze verwachting is dat zonder een landelijke aanpak het aantal daklozen in de grote steden, en daarbuiten, de komende jaren zal blijven stijgen”, zo schrijven de vier grote gemeenten.
De G4 doen in de brief vier voorstellen voor maatregelen:
•    Er zijn meer betaalbare woningen nodig. Er zou een landelijke afspraak moeten komen om per gemeente een bepaald quotum aan daklozen te huisvesten. Hiermee wordt de last verdeeld over alle gemeenten.
•    Maak gemeenten waar de dakloosheid is ontstaan mede verantwoordelijk voor de oplossing. Nu komen veel daklozen in de grote steden terecht, waardoor ook de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij de grote steden komt te liggen.
•    Structureel extra financiering voor gemeenten om kwetsbare daklozen tijdig te kunnen ondersteunen.
•    Kijk kritisch naar wet- en regelgeving die oplossingen tegenwerken. De G4 noemen in dit verband de Kostendelersnorm, waardoor het vaak lastig is voor daklozen om tijdelijk binnen hun eigen netwerk te verblijven.

Reacties