Utrechtse jongeren kunnen meedoen met proeftuin Maatschappelijke Diensttijd (MDT)

Foto: pixabay

Utrecht biedt vanaf januari 2020 Utrechtse jongeren de kans om een half jaar vrijwilligerswerk te doen en tegelijkertijd hun talenten te ontdekken, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst. Utrecht doet mee aan de proeftuin voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT).

In deze proeftuin werken Utrechtse (maartschappelijke) organisaties samen. MDT wordt op vrijwillige basis aangeboden aan Utrechtse jongeren van 16-27 jaar, ongeacht achtergrond of opleidingsniveau.
Wethouder Maarten van Ooijen: “MDT biedt een mooie kans voor jongeren om te ontdekken wat ze kunnen en willen. Dat is niet altijd eenvoudig als je jong bent. Tegelijkertijd kunnen de jongeren met vrijwilligerswerk van betekenis zijn voor anderen.”
Het kabinet wil op termijn MDT in heel Nederland invoeren. Om te leren wat werkt en wat niet, heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) proeftuinen geïnitieerd. Gemeenten kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Er zijn al enkele kleinere proeftuinen voor MDT in Utrecht en nu komt deze nieuwe grote proeftuin erbij. De gemeente verwacht dat de eerste jongeren vanaf begin 2020 aan met dit MDT traject kunnen beginnen.
MDT staat voor maatschappelijke diensttijd. Het idee is dat jongeren iets vrijwillig doen voor een ander, voor de stad, en zo ook zelf verder komen. Een MDT
traject duurt een half jaar en bestaat uit een praktijkplek waar jongeren praktijkervaring op doen. Ze krijgen gedurende het traject begeleiding en een vaste coach. Verder volgen ze trainingen en ondernemen groepsgewijs allerlei activiteiten. Het is de bedoeling dat hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen een bijdrage levert aan een sterkere samenleving. In MDT zijn vooral maatschappelijke impact, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten van belang.
De gemeente Utrecht heeft voor deze proeftuin samen met diverse Utrechtse partners en de gemeente Vijfheerenlanden, subsidie aangevraagd bij het ministerie van VWS. Nu de aanvraag is gehonoreerd worden de plannen de komende maanden verder uitgewerkt.

Reacties