Chroom-6 geconstateerd op SIG-tramstellen Regiotram Utrecht

Foto: provincie Utrecht

In mei van dit jaar zijn er door de onderhoudspartij Stadler, welke sinds 2011 verantwoordelijk is voor het preventieve en correctieve onderhoud van SIG-voertuigen van de provincie Utrecht via een sneltest gecontroleerd op de aanwezigheid van chroom-6. Uit deze sneltest bleek dat er in de conservering van de tramstellen mogelijk chroom-6 aanwezig is. De provincie en de onderhoudspartij hebben in overleg direct de werkzaamheden aan de conservering stil gelegd.

Sinds enige tijd is chroom-6 veel in de actualiteit. In het verleden is chroom-6 veel meer toegepast dan tot voor kort werd aangenomen. Tevens is er bij vele eigenaren van assets, niet bekend of en waar chroom-6 is gebruikt. Naast de goede eigenschappen van chroom-6 (corrosiewerend, sterk, kleurechtheid en goede hechting) kan het in bepaalde gevallen en in bepaalde omstandigheden effect hebben op de gezondheid van mensen en dieren.  Dit leidt tot een groeiend besef bij opdrachtgevers, werkgevers en werknemers.
Aangezien sneltesten ook positief kunnen reageren op andere stoffen, is er door de provincie en Stadler begin juni opdracht gegeven aan het bedrijf SGS om vast te stellen of er daadwerkelijk chroom-6 aanwezig is in de conservering van de SIG-trams. Medio augustus is er rapport uitgebracht. Hieruit blijkt, dat er op alle onderzochte locaties chroom-6 en andere zware metalen (zink/koper en lood) in de conservering aanwezig is. Hierop is aanvullend laboratoriumonderzoek uitgevoerd op verfmonsters waarmee de hoeveelheid is vastgesteld en tevens in welke conserveringslagen chroom-6 aanwezig is.
Chroom-6 levert pas risico op bij blootstelling in de ademhalingszone. Blootstelling kan onder andere ontstaan bij het spuiten van chroom-6 houdende verf of bij het schuren, stralen, snijden of lassen van oppervlakken met chroom-6 houdende verf. Hierbij kan via de luchtwegen stof- of rookdeeltjes met daarin chroom-6 worden ingeademd. Het risico voor de gezondheid is afhankelijk van meerdere aspecten, namelijk de concentratie in de verf, de blootstellingsduur, frequentie waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd, maar is ook afhankelijk van de faciliteiten (stofafzuiging) en/of er persoonlijke beschermingsmiddelen zijn gedragen (ademwegbescherming) tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Bij het uitvoeren van het reinigen of het doen van preventieve en correctieve werkzaamheden aan de SIG-tramstellen is het de verwachting dat er geen chroom-6 stof- of rookdeeltjes zijn vrijgekomen.
In overleg met de onderhoudspartij Stadler en het onderzoeksbureau SGS is vrijdag 6 september een gezamenlijke presentatie gegeven aan de werknemers van de onderhoudspartij vestiging Nieuwegein. Bij deze presentatie waren zowel de ARBO-dienst als een veiligheidskundige van Stadler aanwezig. Hierbij werd toegelicht wat de resultaten zijn van de uitgevoerde materiaalanalyse. Medewerkers konden na de bijeenkomst 1 op 1 vragen stellen aan de aanwezige arbodienst. Bij gezondheidsklachten kan men uiteraard altijd een afspraak bij de arbodienst maken. Ook is er afgesproken om deze week een indicatieve meting uit te voeren tijdens de reguliere onderhoudswerkzaamheden. Hiermee wordt de medewerkers bevestigd dat zijn zonder risico hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Andere onderzoeksmethoden (stofonderzoek en stationaire meting) hebben geen meerwaarde, omdat de oude werkplaats, waar de werkzaamheden in het verleden zijn uitgevoerd inmiddels is vervangen door een nieuwe tramremise. Over ongeveer twee weken worden de resultaten verwacht van de indicatieve meting.
Na de presentatie wordt nog besloten of er aanvullende blootstellingsonderzoeken worden uitgevoerd. Andere onderzoeksmethoden (stofonderzoek en stationaire meting) hebben geen meerwaarde, omdat de oude werkplaats, waar de werkzaamheden in het verleden zijn uitgevoerd inmiddels grotendeels is gesloopt. Dit in verband met de bouw van de nieuwe tramremise. Over ongeveer twee weken worden de resultaten verwacht van de indicatieve meting en de eventuele blootstellingsonderzoeken van specifieke werkzaamheden aan de coating waarbij chroom-6 kan vrijkomen.

Reacties