Utrecht gaat gebruik lachgas in bepaalde gebieden verbieden

Foto: pixabay

Op voorstel van het CDA nam de Utrechtse gemeenteraad gisteravond in de algemene plaatselijke verordening (APV) een bepaling op die het mogelijk maakt om gebieden aan te wijzen waarbinnen het verboden is om lachgas te gebruiken of bij zich te hebben.

CDA Utrecht ziet sinds enkele jaren de overlast rondom lachgas toenemen. De fractie krijgt steeds meer geluiden te horen over overlast, vervuiling en verrommeling van de stad. Lachgas zorgt bovendien niet alleen voor vervuiling van de openbare ruimte, maar ook voor gevaar in het verkeer. Het CDA vindt dat het Utrechts college te weinig doet om de overlast aan te pakken.
Het aangenomen voorstel maakt het mogelijk dat het college gebieden aanwijst waarbinnen het verboden is om lachgas te gebruiken of bij zich te hebben. Het lachgasverbod heeft dus een vergelijkbare werking als het alcoholverbod. De gemeenteraad nam ook een motie aan dat de burgemeester voor 1 oktober gebieden moet onderzoeken die geschikt zijn voor het lachgasverbod.
Ook in de landelijke politiek zet het CDA zich in voor maatregelen tegen lachgasoverlast. Tweede Kamerlid Anne Kuik riep onlangs de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om een verbod op recreatief gebruik van lachgas te realiseren.

Reacties

0