Wachttijd sociale huurwoning bijna 10 jaar

Foto: pixabay

De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning blijft in Utrecht hoog. De wachttijd bedraagt momenteel 9,8 jaar. Het aantal woningzoekenden groeit terwijl het aantal woningen dat vrijkomt binnen de sociale huurmarkt niet toeneemt. Dat blijkt uit de zojuist verschenen Stand van de sociale huurwoningmarkt 2018 van de gemeente Utrecht.

Sinds 2016 schommelt het aantal verhuringen tussen de 500 en 700 per kwartaal. Het aantal verhuringen daalt niet meer doordat er weer meer nieuwbouwwoningen worden aangeboden. Sinds kort worden er ook meer woningen verloot, tot ongeveer 10 procent van het aanbod. Vooral starters en jongeren profiteren hiervan.
Het aantal verhuringen aan reguliere woningzoekenden is sinds 2017 toegenomen tot twee derde van alle verhuringen. Vooral nieuwbouw zorgt voor een toename van het aantal reguliere verhuringen. Van de niet-reguliere verhuringen vormt 31 procent de huisvesting van statushouders en 31 procent verhuringen in de categorie wonen en zorg.
Vier wijken nemen 70 procent van de verhuringen in het afgelopen jaar voor hun rekening. Overvecht is koploper met een aandeel van 25 procent. De andere drie wijken zijn Noordwest, Zuidwest en Zuid.
In bepaalde wijken komen vaker toewijzingen aan een bijzondere doelgroep voor. Zo kent Overvecht relatief veel verhuringen op basis van het label maatschappelijk, medisch en wonen en zorg. Veel statushouders worden gehuisvest in Overvecht of Zuidwest.

Reacties