Utrecht wil Ja-Ja-sticker invoeren

Foto:

Utrecht wil bewoners de mogelijkheid geven om vanaf 1 januari 2020 een ‘Ja-Ja-sticker’ op de brievenbus te kunnen plakken. Zo geven bewoners aan dat zij ongeadresseerd drukwerk en huis-aan-huisbladen willen ontvangen. Momenteel mogen bezorgers ongeadresseerd drukwerk in de bus stoppen als er geen sticker op de brievenbus zit. Met de nieuwe maatregel wordt dit systeem omgedraaid.

We willen op deze manier voorkomen dat onnodig papierafval ontstaat,” zegt wethouder Klaas Verschuure (Circulaire Economie). “Naar verwachting gaat dit gemiddeld 8 kilo papier per huishouden schelen.”
Ongeveer 70 procent van het ongeadresseerd drukwerk wordt door bewoners als gescheiden papierafval aangeboden. De rest verdwijnt echter bij het restafval. De verwachting is dat het nieuwe systeem dus ook leidt tot een afname van het restafval.
Utrecht is na Amsterdam één van de eerste gemeenten die een dergelijk systeem wil invoeren. De gemeente heeft eigen onderzoek gedaan en de praktijkervaringen in Amsterdam bestudeerd. In een eerder dit jaar gehouden panelonderzoek onder Utrechtse bewoners gaf 39 procent van de deelnemers aan ongeadresseerd reclamedrukwerk ongelezen weg te gooien. Ook is er steekproefsgewijs in 36 straten een telling gehouden van het aantal stickers op brievenbussen. Hieruit kwam naar voren dat op 48 procent van de brievenbussen geen sticker zat. Op een kwart van de brievenbussen zat een Nee-Ja-sticker, waarmee de bewoners aangeven geen ongeadresseerd reclamedrukwerk te willen ontvangen, maar wel huis-aan-huisbladen. Op 28 procent van de brievenbussen was een Nee-Nee-sticker geplakt: deze bewoners willen geen ongeadresseerd drukwerk ontvangen en ook geen huis-aan-huisbladen. De details van het nieuwe systeem moeten nog worden uitgewerkt in de Utrechtse regelgeving. De gemeenteraad zal hier naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 definitief over beslissen. Als ook de gemeenteraad haar goedkeuring geeft, start de gemeente een uitgebreide voorlichtingscampagne om bekendheid te geven aan het nieuwe systeem. Hierbij is extra aandacht voor inwoners die digitaal minder vaardig zijn, zoals ouderen.

Reacties

Cookieinstellingen