GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen samen college Utrecht vormen

Foto: Gemeente Utrecht

Vandaag heeft Andrée van Es haar eindrapportage van de verkenning naar Utrechtse coalitievorming gestuurd aan opdrachtgever Heleen de Boer, fractievoorzitter van GroenLinks. Van Es adviseert GroenLinks om D66 en ChristenUnie uit te nodigen om inhoudelijk verder te praten over de vorming van een nieuw college. Van Es adviseert eveneens om de stad, ook op buurtniveau, te betrekken bij dit proces.

Gisteren en vandaag zijn gesprekken gevoerd met CDA, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie, om te verkennen of zij met GroenLinks en D66 een coalitie kunnen vormen. Met alle partijen zijn inhoudelijke raakvlakken, maar GroenLinks en D66 kozen voor de ChristenUnie. De grote programmatische overeenstemming tussen de GroenLinks, D66 en ChristenUnie, zowel op het gebied van klimaat en duurzaamheid, als in de ambities voor een inclusieve en sociale stad, gaf de doorslag.
Eerder deze week werd duidelijk dat D66 bezwaar had tegen een coalitie met GroenLinks en de combinatie van PvdA en SP. Dit zou teveel over links gaan en onvoldoende recht doen aan de verkiezingsuitslag. GroenLinks zag in het VVD programma te weinig gelijk gerichte ambities om samen verdergaande doelen te realiseren.
Een coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie betekent wel dat er sprake zal zijn van een kleine coalitiemeerderheid in de raad van 24 zetels. Dat betekent volgens Van Es dat de coalitie een ‘open samenwerking’ met de gemeenteraad zal moeten aangaan, ook met de partijen die niet in de coalitie zitten. Van Es adviseert daarom ook om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen.

 

Reacties