Utrechts college wil andere naam voor De Uithof

Foto: Uithoflijn.nl

De gemeente Utrecht doet momenteel onderzoek naar een mogelijke naamswijziging van de buurt ‘De Uithof’ naar ‘Utrecht Science Park’. Omdat de naamswijziging al gedeeltelijk is doorgezet waardoor de situatie halfslachtig is.

De naam Utrecht Science Park wordt al deels gebruikt maar de aanduiding De Uithof wordt ook nog veel gebruikt, door het OV, de P+R en de verkeersborden. Dit geeft volgens de gemeente verwarring en gaat ten koste van de lobbykracht. Het gaat volgens de gemeente ook ten koste van de acquisitiekracht van het gebied voor mogelijk nieuwe bedrijven en instellingen.
Ook Utrecht Science Park heeft in een brief aan het college aangedrongen op een naamswijziging. Volgens Utrecht Science Park heeft de naam De Uithof internationaal geen uitstraling. De naam De Uithof heeft volgens Utrecht Science Park ook een negatieve lading en wordt geassocieerd met de beginjaren waarbij het gebied nog kaal, winderig en ongezellig was. Bovendien betreffen de eerste google-hits de schaatsbaan/evenementencentrum de Uithof in Den Haag.
De gemeente gaat nu in beeld brengen of een naamsverandering op een breder stedelijk draagvlak kan rekenen. Ook zullen de kosten van de naamswijziging in beeld worden gebracht. Zodra hier helderheid over is zal het college een voorstel tot naamswijziging aan de gemeenteraad voorleggen.

Reacties