Verwey Jonger Instituut gaat onderzoek doen naar AlFitrah

Foto: Google Maps

Het Verwey Jonker Instituut gaat in opdracht van de gemeente Utrecht onderzoeken in welke behoefte het aanbod van alFitrah voorziet in Utrecht en in hoeverre deelname aan de activiteiten van alFitrah van invloed is op de kansen en belemmeringen voor de maatschappelijke participatie van oud-leerlingen van alFirtrah.

Het onderzoek zal in twee fasen worden uitgevoerd. De eerste fase is een verkennend vooronderzoek. Dat moet een omgevingsschets opleveren die inzicht biedt in de actoren en factoren die inwerken op de pedagogische situatie van de (oud)leerlingen van alFitrah en de keuzen van jongeren en ouders. Ook worden patronen van interactie met alFitrah en de leerlingen ouders in kaart gebracht. Op basis van de bevindingen van dit vooronderzoek wordt besloten of het zinvol is om naar die patronen van interactie diepgander onderzoek te doen.

Afgelopen juni vond het laatste ambtelijke gesprek plaats met het bestuur van alFitrah. Er is toen gesproken over het contact tussen de leerlingen bij alFitrah en andere bewoners en kinderen in de wijk, met als doel om elkaar beter te leren kennen en wederzijds begrip. AlFitrah heeft verschillende plannen hiervoor voorgelegd en daarbij de intentie uitgesproeken hiermee na de zomer te willen starten. Het overleg dat in juli gepland stond om onder meer over de voortgang van de genoemde activiteiten te spreken ging niet door door afwezigheid van het bestuur van alFitrah. Een nieuw overleg wordt gepland.

De gemeente blijft de situatie samen met onder meer de veiligheidsdiensten monitoren.

Reacties