Raad teleurgesteld over ‘beperktheid’ alFitrah-onderzoek

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – De Utrechtse gemeenteraad heeft gisteren zijn teleurstelling uitgesproken over ‘de beperktheid’ van het onderzoek dat Verwey-Jonker Instituut heeft gedaan naar de salafistische organisatie alFitrah. Dit meldt het AD.

Het Verwey-Jonker Instituut dat onderzoek heeft gedaan naar de pedagogische effecten van Koranlessen die alFitrah geeft aan jonge kinderen, kwam tot de conclusie dat de lessen pedagogisch verantwoord zijn, maar dat hieraan ook risico’s verbonden zijn. Door de dogmatische, salafistische leer die in de lessen verwerkt zit, lopen kinderen het risico minder kansen te krijgen op de arbeidsmarkt. Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst konden raadsleden vragen aan de onderzoekers stellen. Een aantal van hen wilde graag weten waarom er niet uitgebreider onderzoek is gedaan. Ahmed Hamdi van Verwey-Jonker benadrukte dat het onderzoek zich beperkte tot onderwijs aan jonge kinderen: “Dit is internationaal gezien een uniek onderzoek. Er is in wetenschappelijke zin weinig bekend over islamitisch onderwijs.”

Ook kreeg imam Suhayb Salam (alFitrah) de mogelijkheid te reageren. De raadsleden Rajkowski, Metaal en Haage (VVD, CDA en PvdA) wezen erop dat er van alFitrah verschillende beelden bestaan. “U zegt nu hier dat u wilt verbinden, maar dat staat in contrast met wat u heeft gezegd over het verafschuwen van ongelovigen”, hield Rajkowski de imam van alFitrah voor. Volgens Salam was er vooral sprake van een misverstand. “Er wordt vooral óver alFitrah gepraat, in plaats van mét alFitrah. Bovendien praat je als moslim met een moslim anders dan tegen een niet-moslim. Dan sla je een andere toon aan.” Voorts verwees hij naar het beeld dat in de media is ontstaan over de salafistische moskee in Overvecht: “U weet allen hoe de media werken. Die verdraaien alles. Daar hoeven we het niet over te hebben.” Diverse raadsleden zetten vraagtekens achter deze verklaring.

Bron: AD.nl

Reacties