Pedagogisch klimaat bij alFitrah blijft zorgelijk

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Utrecht streeft naar een inclusieve samenleving waar polarisatie en radicalisering worden bestreden, te beginnen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen. In het licht van het verkennende onderzoek ‘Pedagogiek alFitrah – Dar al-Hudaa’ – uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut – zijn de risico’s reden tot zorg voor het college. Het onderzoeksrapport is vandaag naar de gemeenteraad gestuurd.

Eind 2015 kwamen zorgelijke signalen vanuit professionals én media over het gebrek aan openheid bij de stichting en de mogelijke beïnvloeding van leef- en denkwijzen van kinderen die les krijgen bij stichting alFitrah – Dar al-Hudaa. De burgemeester heeft de stichting aangesproken op het gebrek aan transparantie en er zijn afspraken gemaakt over het bieden van meer toegang en aansluiting. Als onderdeel van die afspraken is aan Verwey-Jonker de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de pedagogische kwaliteit van de door Dar al-Hudaa (onderdeel van stichting alFitrah) verzorgde lessen voor kinderen.

Aanbevelingen

In het rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan, zowel aan alFitrah als aan de gemeente Utrecht. Aan de gemeente beveelt Verwey-Jonker aan om contacten tussen partijen te stimuleren, om verder bij te dragen aan het debat in de samenleving en om het gesprek met alFitrah aan te blijven gaan.

De belangrijkste aanbevelingen aan alFitrah betreffen het verder uitbreiden van de ruimte voor kinderen om kritisch te kunnen nadenken en een open dialoog te kunnen voeren, en daarnaast het uitbreiden van activiteiten om de verbinding te versterken tussen de eigen kring waarin de kinderen leven en de bredere samenleving.

Met het verkennend onderzoek naar Dar al-Hudaa van Verwey-Jonker sluit de gemeente het hoofdstuk alFitrah niet af. Het college beschouwt dit als een begin om te komen tot een heldere verstandhouding van de stichting met stad en samenleving. Het vervolg vraagt dat alFitrah nadrukkelijke aandacht houdt. Het college zegt die te zullen blijven geven, zolang dat nodig is met een drieledige aanpak door dialoog, aanspreken/controleren en volgen/handhaven.

Bron: Gemeente Utrecht

Reacties