Leden Utrechtse referendumcommissie (her)benoemd

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Op donderdag 8 december 2016 heeft de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering besloten mevrouw mr. C.D.A. (Alyssa) Bos te benoemen tot lid van de gemeentelijke referendumcommissie. Zij volgt mevrouw dr. M. van de Vrugt op die vanwege haar hoge leeftijd niet wil worden herbenoemd. De gemeenteraad dankt haar voor haar inzet in de referendumcommissie.

Alyssa Bos
Alyssa Bos (Foto Linkedin)

De onafhankelijke referendumcommissie is door de gemeenteraad ingesteld om toezicht te houden op het verloop van het referendumproces. Zij geeft het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de referendumverordening. De referendumcommissie houdt toezicht op zowel het raadgevend als het raadplegend referendum. Bovendien behandelt de commissie ook klachten van inwoners over de gemeentelijke voorlichting over het referendum en de wijze waarop initiatiefnemers van het referendum campagne voeren.

Leden Referendumcommissie
De referendumcommissie bestaat uit drie leden. Nieuw lid Alyssa Bos is werkzaam als senior juridisch adviseur Programma Normering Topinkomens bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en was voorheen onder andere werkzaam als advocaat en docent-onderzoeker staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. De benoeming is voor vier jaar.

Voorzitter B.J. (Bart) Schouten is herbenoemd. Hij was tot zijn pensioen ruim 10 jaar als raadsgriffier in Zeewolde werkzaam (2005-2015). Van 1982-1998 zat hij in de gemeenteraad voor het CDA in Utrecht. Tijdens die periode is hij bovendien van 1990-1994 wethouder geweest.

Prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling is eveneens herbenoemd. Kummeling is vanaf 1 september 1995 hoogleraar staatsrecht bij de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde over diverse onderwerpen zoals grondrechten, openbaarheid van bestuur en kiesrecht. Hij is tevens voorzitter van de Kiesraad.

 

 

Cookieinstellingen