Bed-bad-brood akkoord afgebroken

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Staatssecretaris Dijkhoff heeft onverwacht de onderhandelingen rondom het bed-bad-brood akkoord afgebroken. Utrecht zag nog mogelijkheden om tot overeenstemming en uitvoerbare afspraken naar aanleiding van het coalitieakkoord van april 2015 te komen.

Wethouder Kees Diepeveen: “Het vraagstuk blijft bestaan dat mensen zonder rechtmatig verblijf en/of recht op rijksopvang, op straat terecht komen. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Het is cruciaal dat rijk en gemeenten op een lijn komen bij deze en andere belangrijke onderwerpen op het gebied van migratie en asiel. Ik stel voor dat een commissie van wijzen gaat kijken naar de aanpak van het rijk en van gemeenten.”

Voorstel

Diepeveen: “Deze commissie moet een advies uitbrengen dat de basis kan vormen voor het maken van afspraken voor de volgende kabinetsperiode. Het advies van de commissie moet zich niet beperken tot de bed-bad-brood voorzieningen, maar moet zich ook uitspreken over bijvoorbeeld de huisvesting van statushouders (met het voorgenomen boetesysteem van het rijk voor gemeenten die niet aan hun taakstelling voordoen), en de wijze waarop gemeenten en COA samenwerken rondom het vinden en afschalen van opvangvoorzieningen voor asielzoekers. Utrecht zal doorgaan met de huidige opvang en begeleiding van ongedocumenteerden, die breed gedragen wordt in de stad. We leggen ons er niet bij neer dat gemeenten financieel moeten opdraaien voor niet sluitend rijksbeleid.”

Bron: Gemeente Utrecht

Cookieinstellingen