VVD Utrecht pleit voor flexibele energievoorziening

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – De VVD wil af van de gemaakte afspraken over het verplicht aanleggen van stadsverwarming in Utrecht. Volgens de liberalen is deze verplichting een achterhaald concept. Voor toekomstige woningbouw dient per project bepaald te worden wat de beste vorm van energievoorziening is, aldus de VVD op haar site.

Vanavond spreekt de raad over de stadsverwarming naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente –  ten onrechte – vergunningen voor woningbouw zou hebben verstrekt op basis van een veel te hoog berekend milieurendement van het Eneco-stadsverwarmingsnetwerk. Nieuwe bewoners zouden hierdoor gedupeerd worden, omdat de woningen op basis van dit lagere milieurendement minder goed geïsoleerd zouden hoeven te zijn en de energierekening hoger uitvalt.

Raadslid Lex van Eijndhoven: “De erkenning dat stadsverwarming nauwelijks duurzamer is dan gas leidt nu terecht tot een politiek debat. De gemeente heeft te makkelijk geoordeeld dat een lager milieurendement slechts van tijdelijke aard zou zijn.” De VVD maakt zich zorgen over de gevolgen van deze rendementsverlaging voor de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Zo is onlangs door de gemeenteraad een energieplan vastgesteld waarin stadsverwarming een prominente rol speelt. Het effect van dit nieuws betekent dat de totale CO2 uitstoot van heel Utrecht maar liefst 3% hoger ligt dan werd aangenomen.

Bakens verzetten

Ook vindt de VVD dat Utrecht de bakens voor stadsverwarming zo snel mogelijk moet verzetten. “Er is behoefte aan flexibiliteit en een goede afweging wat bij concrete bouwprojecten voor de stad en inwoners de beste vorm van energievoorziening is. We moeten als stad in ieder geval af van de onszelf opgelegde aansluitplicht voor stadsverwarming”, aldus Van Eijndhoven. Vanavond zal de partij pleiten voor een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke schade voor bewoners en ontwikkelaars en wie hiervoor wellicht  moet opdraaien. Hierover bestaat wat de partij betreft nog teveel onduidelijkheid.

Van Eijndhoven: “Omdat er meer problemen zijn rondom stadsverwarming heeft VVD Utrecht het initiatief genomen om samen met onze collega’s in andere gemeenten te komen tot een aanpak die iedereen met stadsverwarming meer keuzevrijheid moet bieden.”

Bron: vvdutrecht.nl

Cookieinstellingen