Aanpak wateroverlast in Zeeheldenbuurt en Lombok

Eindelijk verlost van wateroverlast
Eindelijk verlost van wateroverlast
Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – De gemeente Utrecht gaat samen met woningeigenaren de wateroverlast aanpakken in de souterrainwoningen in de Zeeheldenbuurt en Lombok die het gevolg is van hevige regenval. Na bewonersavonden, een enquête, juridisch en technisch onderzoek is nu meer duidelijkheid over dit vraagstuk en de vervolgaanpak. Dit meldt de gemeente.

In de onderzoeken is gekeken naar het gemeentelijk riool en naar de situatie in woningen. Hieruit blijkt dat aanpassingen in de betreffende woningen nodig zijn. Het voorkomen van wateroverlast vanuit het riool gebeurt in ieder geval door het plaatsen van een terugslagklep en/of pomp. Het voorkomen van wateroverlast van grond- en regenwater gebeurt door de souterrains waterdicht te maken.

Aanpak

De maatregelen die eigenaren moeten nemen om de wateroverlast te voorkomen kunnen per woning verschillen. Hiervoor biedt de gemeente deskundig advies aan en coördinatie van de aanpak.

Bij de grote renovatie die een aantal huiseigenaren in Lombok met hulp van de gemeente, heeft uitgevoerd in 2002-2004 is het aanbrengen van een terugstuwbeveiliging in de rioolaansluitingen achterwege gebleven. Voor die woningen gaat het college voor de zomer, bij de voorjaarsnota 2016, aan de raad voorstellen een financiële tegemoetkomingsregeling in te stellen. Deze regeling vergoedt een deel van de kosten die die mensen maken of hebben gemaakt om alsnog deze terugstuwbeveiliging aan te brengen.

Bron: Utrecht.nl

Cookieinstellingen