Fiets- en voetpad op Oosterspoorbaan

UTRECHT – Op de grond  tussen de Abstederdijk en het (voormalig) spoor naar Den Bosch/Breda – overgenomen door de gemeente van ProRail – komt een fiets- en voetpad.

Het ontwerp – in gezamenlijk overleg gemaakt door gemeente, bewoners en andere betrokkenen – voorziet in een fietspad en een voetpad. Wethouder Paulus Jansen: “De gemeente wil de Oosterspoorbaan graag samen met omwonenden ontwikkelen. Mooi om te zien dat bewoners en andere betrokkenen zo intensief betrokken zijn bij een project met deze schaalgrootte.”

Spoor blijft
Het ontwerp is in co-creatie gemaakt door bewoners, andere betrokkenen, de gemeente en de bureaus OKRA en Happyland Collective. De resultaten van dit proces zijn in twee varianten voorgelegd aan 4.000 omwonenden. Ongeveer 500 van deze bewoners kozen voor de variant, waarbij het voet- en fietspad niet in een rechte lijn maar gebogen over het tracé lopen, met veel ruimte voor groen en gebruik van natuurlijke materialen. Zichtbaar blijft dat hier vroeger een spoor liep: zo blijven de portalen – waar vroeger de bovenleidingen tussen liepen- staan en komen onderdelen van het spoor terug in het ontwerp.

Initiatieven bewoners
Naast het fiets- en voetpad is er ruimte voor initiatieven van bewoners. Hiervoor zijn enkele tientallen initiatieven gemeld, waarbij in totaal 60 bewoners betrokken zijn. Voorbeelden zijn een streekmarkt met producten van verkopers uit de buurt, een sporttrimbaan voor volwassenen, een natuurspeeltuin en stadslandbouw. De komende maanden worden de initiatieven verder uitgewerkt. Hierbij zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor het regelen van financiering voor hun eigen intitiatief. Naar verwachting start de aanleg van het fiets- en voetpad begin 2016. Als dat gereed is, dan kunnen de intiatieven uitgevoerd worden.

Groene boulevard
De doorfietsroute over de Oosterspoorbaan is een belangrijk onderdeel van het toegankelijk maken van dit deel van de Oosterspoorbaan voor de stad. Dit gebied biedt kansen voor de ontwikkeling van een groene boulevard in de stad, met behoud van enkele karakteristieke elementen van de spoorbaan.

Cookieinstellingen