Universiteit en Hogeschool Utrecht zetten subsidies aan het USC stop

Foto: pixabay

De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht hebben aan het Utrechtsch Studenten Corps (USC) bekendgemaakt welke sancties de studentenvereniging krijgt opgelegd. Aanleiding is het maken en verspreiden door USC-leden van een zogenaamde bangalijst, waarop vrouwelijke studenten met naam, persoons- en adresgegevens worden genoemd en seksueel worden beoordeeld.

“Wat er is gebeurd, is weerzinwekkend en overschrijdt de grenzen van het toelaatbare. Wij zijn een inclusieve universiteit, waar al onze studenten zich veilig moeten voelen”, zegt rector magnificus Henk Kummeling van de UU. “Precies daarom nemen we dit heel hoog op,” zegt Wilma Scholte op Reimer als voorzitter van Hogeschool Utrecht. “De sancties geven kraakhelder aan dat veranderen van de ontoelaatbare cultuur bij het USC een voorwaarde is voor de toekomst. Daar zien we samen met UU scherp op toe.”
Voor de rest van dit kalenderjaar worden subsidies van de UU en de HU aan het USC per direct stopgezet. Vertegenwoordigers van het USC zijn bovendien gedurende deze periode niet meer welkom bij officiële gelegenheden van de Universiteit en de Hogeschool. Daarnaast verwachten de instellingen dat het USC openbare excuses maakt aan de studenten van de instellingen, en in het bijzonder aan de getroffen studentes. Het USC-bestuur moet bovendien uiterlijk op 1 mei een plan opleveren dat moet leiden tot verbetering van de sociale veiligheid en daar vervolgens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitvoering aan geven.
Het plan van aanpak dat het bestuur van het USC moet maken, wordt onder andere beoordeeld op het in lijn brengen van de gedragscode met de inclusieve en sociaal veilige omgeving die de instellingen nastreven, een adequaat sanctiebeleid en het aanpakken van de verenigingscultuur, incl. de cultuur in de verenigingshuizen. De UU en de HU zullen de voortgang en effectiviteit van de uitvoering van het plan nauwgezet monitoren. Als resultaat uitblijft, worden de sancties verlengd en zullen vanaf 1 januari 2025 de bestuursbeurzen van het bestuur van het USC worden ingetrokken. De UU en de HU zullen in dat geval de banden met het USC verbreken.
Henk Kummeling: “We weten dat cultuurverandering veel moeite en ook tijd kost. Met deze sancties willen we duidelijk maken dat USC-leden ver over de schreef zijn gegaan, met enorme schadelijke en onomkeerbare gevolgen voor hun medestudenten. Het is van het grootste belang dat de weg naar verbetering nu snel wordt ingeslagen. Het USC is nu aan zet.”
De UU en de HU staan in nauw contact met de vrouwelijke studentenvereniging UVSV, waarvan rond de 30 leden op de gewraakte lijst met naam en toenaam worden vermeld. Zowel via de UVSV als via de advocaat van de ouders van de getroffen studenten is volledige hulp en ondersteuning aangeboden.

Cookieinstellingen