Universiteit voegt vier gebouwen samen tot nieuwe onderwijslocatie

Foto: DP6

Aan de voet van de Dom gaat Universiteit Utrecht vier gebouwen samenvoegen tot een nieuwe onderwijslocatie: het Anna Maria van Schurmangebouw. Drie rijksmonumentale historische panden worden gerenoveerd en herontwikkeld, en het gebouw uit de jaren 50 wordt vervangen door nieuwbouw. Waar de vier gebouwen elkaar ontmoeten wordt een verbindend atrium met een houten boogstructuur gebouwd.

Door deze gebouwen te verbinden wil de universiteit het gewenste, uitnodigende onderwijscentrum realiseren. Een helder gestructureerd complex dat nadrukkelijk verbonden is met de straat en onderdeel uitmaakt van de binnenstad, vanzelfsprekend aansluitend bij de schaal en het karakter van de bestaande bebouwing.
Tussen de vier gebouwen wordt in het voorlopig ontwerp van architectenbureau DP6 een verbindend glazen atrium met houten boogstructuur gerealiseerd. De nieuwe hoofdentree wordt zichtbaar en helder gepositioneerd aan Achter Sint Pieter-zijde door het toevoegen van een driedelig opengewerkte poort, waar vroeger ook een muur met poort heeft gestaan. Aan de zijde van de Dom wordt de nevenentree in de trapgevel benadrukt door een enkele tuinpoort.
Het ontwerp van het te vervangen gebouw uit de jaren ‘50 refereert aan de oorspronkelijke bebouwing in de straat, zowel in materialisatie als geleding. Aan de binnenzijde krijgt het een grote mate van flexibiliteit zodat het gebouw in de toekomst op meerdere manieren gebruikt kan worden. De bestaande gebouwen worden gerenoveerd, waarbij er wordt uitgegaan van de bestaande ruimtelijke en monumentale kwaliteiten.

Duurzaamheid
De Universiteit Utrecht heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Het Anna Maria van Schurmangebouw wordt dan ook ontworpen op gesloten kringlopen van energie, water, afval en materiaal. Aan de hand van de oogstkaarten wordt er geïnventariseerd welke materialen hergebruikt kunnen worden uit de bestaande gebouwen. Van de nieuwe gebouwen worden de constructies uitgevoerd in hout en zijn de elementen losmaakbaar en zodoende remontabel.
Het project bevindt zich in de voorlopig ontwerpfase. Na beoordeling door Universiteit Utrecht en presentaties aan omwonenden en andere stakeholders wordt de stap richting definitief ontwerp gezet.

Cookieinstellingen