Bezorgde studenten bezetten het Minnaertgebouw

Foto: UU

Bezorgde studenten en betrokkenen van onder meer End Fossil Occupy Utrecht (EFO Utrecht) protesteren vandaag op de Universiteit Utrecht. Zij bezetten het Minnaertgebouw en hebben een manifest opgesteld waarin ze een toegankelijke universiteit eisen die alle banden met de fossiele industrie verbreekt. Ze geven aan dat de bezetting drie dagen kan duren, van 8 tot en met 10 mei.

Het College van Bestuur begrijpt en deelt de zorgen van de aanwezigen en heeft hen uitgenodigd tot een gesprek. “Dit protest toont de betrokkenheid van onze gemeenschap bij de klimaatcrisis en onze duurzaamheidsagenda”, aldus Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur. “Daarnaast maakt het zichtbaar dat studenten en medewerkers bezorgd zijn over de toekomst. Die zorgen voel ik ook. We zijn het erover eens dat er een klimaatcrisis is en dat actie nodig is. Hierover spreek ik ook regelmatig met onze wetenschappers en studenten.”
“Als universiteit hebben we een belangrijke rol, omdat we helpen nieuwe kennis en mogelijke oplossingen te ontwikkelen. Dat levert soms ook dilemma’s op. We gaan graag in gesprek met de aanwezigen in het Minnaertgebouw. De afgelopen weken ging End Fossil Occupy Utrecht niet in op eerdere uitnodigingen tot een gesprek van onze kant. We hopen dat dit nu wel gebeurt.”  
De Universiteit Utrecht vindt het belangrijk om bij te blijven dragen aan een duurzame wereld. Om die reden is duurzaamheid één van de vier onderzoeksthema’s waar de universiteit zich op richt en is het een belangrijk thema in het onderwijs. De wetenschappers van de universiteit maken niet alleen inzichtelijk hoe groot de klimaatcrisis is en kan worden, maar dragen ook bij aan oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast laat de universiteit weten dat ze constant bezig zijn om hun eigen bedrijfsvoering verder te verduurzamen. Omdat de universiteit het thema zo belangrijk vindt, was duurzaamheid ook het thema van Dies Natalis in maart.  
Momenteel is er veel discussie over de vraag of universiteiten zouden moeten samenwerken met de fossiele industrie, en zo ja, onder welke voorwaarden. Daarom organiseert de Universiteit Utrecht een serie bijeenkomsten over die vragen. De eerste bijeenkomst vond eind maart plaats en de volgende is op 15 mei. Naast studenten, medewerkers en vertegenwoordigers van groepen als EFO Utrecht en Scientists4Future nemen leden van de medezeggenschap en het College van Bestuur deel. Zij gaan de opbrengsten gebruiken in toekomstige beleidskeuzes, bijvoorbeeld afwegingskaders voor samenwerkingen. Het doel is dat er voor de zomer van 2023 een concept-besluit is.
Lopende onderzoeksprojecten in samenwerking met fossiele bedrijven richten zich op het ontwikkelen van kennis om de energietransitie te versnellen, fossiel zo snel mogelijk uit te faseren, en verdere CO2-emissies te vermijden. De universiteit geeft aan transparant te willen zijn over welke samenwerkingen er zijn, en over de inhoud en financiering van deze samenwerkingen. De universiteit werkt eraan om deze informatie in de loop van mei 2023 beschikbaar te maken.

Cookieinstellingen