Studentenorganisaties tekenen intentieverklaring sociale veiligheid

Foto: VIDIUS

Besturen van Utrechtse studenten- en studieverenigingen zijn afgelopen donderdag 22 september samengekomen om namens hun organisatie de intentieverklaring omtrent sociale veiligheid te tekenen. De intentieverklaring is opgezet vanuit VIDIUS studentenunie met behulp van andere studentenorganisaties.

De verklaring bevat vijf actiepunten om sociale veiligheid binnen en om de organisaties te waarborgen. 107 Utrechtse studentenorganisaties hebben zich bij de intentieverklaring aangesloten. Voor het houden van het evenement heeft U.V.S.V./N.V.V.S.U. haar pand aangeboden.
De actiepunten van de intentieverklaring betreffen het aanstellen, bekend maken en bereikbaar houden van een vertrouwens(contact)persoon, het opstellen en handhaven van een gedragscode waarin grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd wordt, en het actief bespreekbaar maken van vervelende ervaringen. Bij het opzetten van de verklaring is VIDIUS bijgestaan door de Federatie Utrechtse Gezelligheidsverenigingen, vereniging SIB-Utrecht, koepelorgaan OSHU, de Hogeschoolraad van de Hogeschool Utrecht en de Studieverenigingenraad van de Universiteit Utrecht.
Idee voor de intentieverklaring kwam anderhalf jaar geleden toen Melanie Pieper, toenmalig bestuurslid VIDIUS, een manier zocht om sociale veiligheid in het Utrechtse studentenleven te bevorderen. De verklaring is toen opgezet en ondertekend door de 60 grootste studentenverenigingen en stichtingen van Utrecht, waarna de verklaring is overhandigd aan wethouder Anke Klein.
Reden voor deze tweede ondertekenronde was het grote aantal Utrechtse studentenorganisaties dat zich graag wou aansluiten bij de verklaring. Later dit jaar zal de ondertekende intentieverklaring worden aangeboden aan burgemeester Sharon Dijksma en Mariƫtte Hamer, de landelijk regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag.

Reacties

Cookieinstellingen