Aanmelden basisschool nu eerlijke en transparant

Foto: pixabay

800 kinderen zijn het afgelopen kwartaal aangemeld voor een basisschool in Utrecht. Dat ging voor het eerst via het nieuwe aanmeldbeleid dat de gemeente en scholen samen opzetten. Maar liefst 94,5 procent van de kinderen kan naar de school van de eerste keuze. Ruim 99 procent van de kinderen kan naar een school in de top drie van hun keuze. Dat blijkt uit een eerste analyse van de gemeente.

De gemeente werkte samen met de scholen in Utrecht aan een nieuwe manier van aanmelden op de basisschool. “Omdat we een eerlijke toegang tot onderwijs willen voor ieder kind”, zegt verantwoordelijk wethouder Anke Klein. “Het nieuwe aanmeldbeleid dat afgelopen oktober inging, geeft alle kinderen gelijke kansen bij het aanmelden voor de basisschool. Het aanmelden in Utrecht is nu eerlijk, transparant en geeft kinderen toegang tot een school die bij hen past. Dat zoveel kinderen terecht kunnen op de school van voorkeur is goed nieuws.”
Fawzia Nasrullah, voorzitter van het overleg tussen de Utrechtse basisschoolbesturen en bestuurder bij scholengroep PCOU Willibrord, ziet het nieuwe aanmeldbeleid als een belangrijke stap in de goede richting: “We zijn blij dat veel ouders de weg naar het nieuwe systeem al hebben gevonden. Daarnaast horen we van scholen dat ouders het fijn vinden dat ze zich breder kunnen oriënteren; bij aanmelding zien ouders welke scholen er bij hen in de buurt liggen en daar zitten vaak scholen bij waar ze nog niet aan gedacht hadden. Dat stelt hen nog beter in staat om een school te kiezen die bij hun kind past. Bovendien verlicht het systeem de administratiedruk doordat scholen zelf geen aanmeldlijsten meer bij hoeven te houden. Die tijd kunnen ze weer besteden aan het onderwijs.”
Utrecht heeft sinds kort één centraal aanmeldsysteem met transparante spelregels, naardebasisschool.utrecht.nl. Alle kinderen die het afgelopen kwartaal (oktober t/m december 2021) drie jaar werden, konden de afgelopen maanden aangemeld worden voor de basisschool. Ouders en verzorgers die dat gedaan hebben, worden nu door de school benaderd om de inschrijving definitief te maken. Ouders en verzorgers die hun kind(eren) het afgelopen kwartaal konden aanmelden, maar dit nog niet gedaan hebben, moeten dat nog doen. Zij worden daarbij geholpen met een overzicht van de scholen die nog plek vrij hebben.
De gemeente en de schoolbesturen doen er veel aan om zoveel mogelijk ouders te informeren over het nieuwe aanmeldbeleid en hen waar nodig te helpen. Daarvoor wordt onder meer samengewerkt met stadsmaatjes, sleutelpersonen, wijkambassadeurs en bibliotheken. Zo worden ook mensen bereikt die niet goed bekend zijn met de Nederlandse taal of digitale middelen. Door extra inspanning van wijkorganisaties en vrijwilligers in wijken waar het aanmeldpercentage aanvankelijk achterbleef is het aantal aanmeldingen daar in een week tijd nog verdubbeld. Het aanmeldpercentage ligt nu relatief hoog. Precies 800 kinderen zijn het afgelopen kwartaal op de nieuwe manier aangemeld, dat is 80 procent van de doelgroep.
Vanaf 1 januari kunnen ook alle ouders en verzorgers hun kinderen die dit kwartaal (januari t/m maart) drie jaar worden op een eerlijke manier inschrijven voor een basisschool via naardebasisschool.utrecht.nl.
106 van de 109 bassischolen maken gebruik van het centrale aanmeldsysteem.

Reacties

Cookieinstellingen