Theologische Universiteit Kampen verhuist naar Utrecht

Foto: Theologische universiteit Kampen

De Theologische Universiteit Kampen gaat naar Utrecht verhuizen. Dat meldt het Nederlands Dagblad. De universiteit wil zelfstandig blijven en een een eigen pand kopen.

De universiteit in Kampen is de belangrijkste opleidingsplek voor predikanten in de vrijgemaakt- en Nederlands gereformeerde kerken. Er studeren zo’n 150 studenten, van wie een aanzienlijk deel in deeltijd. De universiteit zit al ruim anderhalve eeuw in Kampen, maar wil er al langere tijd weg. Eind vorig jaar gaven de de vrijgemaakt-gereformeerde synode en de Nederlands-gereformeerde Landelijke Vergadering toestemming voor een verhuizing. 
De universiteit twijfelde nog tussen vestiging in Zwolle of Utrecht. De keus is op Utrecht gevallen omdat daar de meest mogelijkheden zijn tot samenwerking zijn met andere onderwijsinstellingen, zegt Pim Boven van het college van bestuur. Amsterdam, met zijn Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit, zitten in de buurt evenals de christelijke-gereformeerde Theologische Universiteit Apeldoorn, waarmee ‘Kampen’ een onderzoeksprogramma deelt. Bovendien is in Utrecht de Tilburg School of Theology gevestigd, en werkt de Theologische Universiteit Kampen nu al samen met de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit voor Humanistiek. 
Het wachten is nu nog op formele toestemming van de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs, die namens het ministerie van Onderwijs onder meer kijkt naar de spreiding van het onderwijsaanbod over het land. Boven verwacht dat de universiteit zeker tot de zomer van 2024 in aan de Broederweg in Kampen zal blijven.
Vanuit de synode en Landelijke Vergadering is gevraagd te zoeken naar duurzame huisvesting. Daarom streeft het college van bestuur ernaar een eigen pand te kopen of te laten bouwen. Daarmee zal naar schatting een bedrag gemoeid zijn van tussen de 10 en 14 miljoen euro. 
Boven hoopt ook dat studenten van andere opleidingen in Utrecht sneller kiezen voor om minoren (bijvakken) aan de Theologische Universiteit te volgen. Omgekeerd kunnen theologiestudenten meer proeven van andere studies. 

Reacties