Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar Psychologie Liesbeth Woertman

Foto: Universiteit Utrecht

Niet minder dan vijf keer werd hoogleraar Psychologie Liesbeth Woertman door haar studenten verkozen tot de beste docent van de opleiding. En in 2008 werd ze zelfs uitgeroepen tot Docent van het Jaar, de beste docent van de hele Universiteit Utrecht. Woensdagmiddag 14 oktober hield ze haar afscheidsrede: ze gaat met emeritaat. Bij dit afscheidscollege ontving ze uit handen van waarnemend burgemeester van Utrecht Peter den Oudsten de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Marcel van Aken, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, is lovend over Woertman: “Ze is een inspiratiebron voor jonge mensen, veelal vrouwen, op het gebied van de seksuologie, in het bijzonder het lichaamsbeeld en de relatie daarvan met het zelfbeeld.”
Woertman heeft regelmatig in de media verteld over haar onderzoeksterrein, en over haar persoonlijke leven. In het tv-programma ‘De Verwondering’ liet de Utrechtse hoogleraar haar bijzondere levensloop optekenen. Daarin is te zien dat Woertman op haar 15e de MAVO verliet, met 7 onvoldoendes. Ze ging werken, haalde via de avondschool alsnog de MAVO, en verdere vervolgopleidingen. Daarnaast werd ze op haar 17e zwanger van haar eerste kind, en had op haar 23e een gezin met twee kinderen en vier pleegkinderen. Op haar 33e studeerde ze af in de Psychologie, en op haar 55e werd ze benoemd tot hoogleraar.
Van Aken stelt dat Woertman zich aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde tot een getalenteerd docent, die onderwijskundige en didactische kwaliteit koppelde aan een warme en persoonlijke belangstelling voor haar studenten. Later werd ze directeur van de opleiding Psychologie, een van de grootste studierichtingen van de Universiteit Utrecht. Ook in die hoedanigheid wordt zij geroemd om haar betrokkenheid bij de opleiding, in het bijzonder bij individuele studenten. 
Woertman toont een enorme betrokkenheid bij degenen in de samenleving die lijden onder de druk van een verregaande focus op een perfect uiterlijk.
Van Aken: “Professor Woertman heeft haar onderzoek en onderwijs altijd op een bijzonder integere en persoonlijke manier vormgegeven. Zij heeft zich niet laten meesleuren in een jacht om zoveel mogelijk wetenschappelijke eer, maar heeft altijd de relevantie van haar onderzoek op de voorgrond gesteld. Dat komt ook tot uiting in twee boeken die ze schreef voor een breder publiek: Moeders mooiste en Je bent al mooi.” De combinatie van een bijzondere levensloop, een bijzondere mate van wetenschappelijke en persoonlijke integriteit, en een enorme betrokkenheid bij degenen in de samenleving die lijden onder de druk van een verregaande focus op een perfect uiterlijk, heeft geleid tot de benoeming van Liesbeth Woertman tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Reacties