Utrechts Archief vraagt hulp bij het ontsluiten van Utrechtse bevolkingsregisters

Foto: pixabay

Het Utrechts Archief is op zoek naar Utrechters uit de 19e eeuw. Het vraagt Utrechters om mee speuren in de Utrechtse bevolkingsregisters uit de periode 1850-1889. Via de site velehanden.nl kunnen Utrechters helpen deze belangrijke Utrechtse bronnen te ontsluiten.

In de bevolkingsregisters van de stad en provincie Utrecht zijn veel interessante gegevens te vinden over de bewoners van een bepaald adres in Utrecht. Bijvoorbeeld wie op een bepaald moment op een specifiek adres woonde. Daarnaast kan men informatie vinden over de gezinssamenstelling, inclusief bijvoorbeeld de dienstmeid of een inwonend student. En ook het voormalig adres, beroep, kerkgenootschap en waarheen ze verhuisden werd vaak genoteerd. Een hele belangrijke bron voor uitgebreid genealogisch onderzoek.
De afgelopen jaren zijn dankzij de inzet van bijna 400 deelnemers op velehanden alle adressen en bewoners van de stad Utrecht uit de bevolkingsregisters over de periode 1890-1912 ingevoerd, deze zijn te vinden op de personendatabase. De gegevens uit de registers van 1890-1899 worden binnenkort ook op de website van het Utrechts Archief gepubliceerd.
Iedereen die van puzzelen houdt, kan meedoen. Iedereen die wil deelnemen kan naar de projectpagina op velehanden.nl  gaan en zich daar aanmelden. Via de site kan men punten verdienen die inwisselbaar zijn voor publicaties over de Utrechtse geschiedenis.
In de 19e eeuw woonde het grootste deel van de bevolking nog binnen de middeleeuwse stadswal. Deze stadsmuur werd vanaf 1830 grotendeels afgebroken en het Zocherpark kwam ervoor in de plaats. Het was een tijd waarin meerdere cholera-epidemieën uitbraken, vooral in de armere wijken zoals Wijk C. In 1850 slonk de bevolking van 50.000 naar 35.000 inwoners. In de decennia na 1850 verbeterde de leefsituatie aanzienlijk door met name toenemende gezondheidszorg, eerste stadsuitbreidingen, woningverbeteringen en hygiënemaatregelen. Rond 1900 groeide de stad naar 100.000 inwoners.

Reacties