HU start Centre of Expertise voor het onderwijs: Talent & Skill

Foto: HU

Hogeschool Utrecht start een nieuw Centre of Expertise: ‘Talent & Skill, Onderwijsdoorbraken voor de toekomst’. Het centrum richt zich op de vraag hoe je nieuw onderwijs kunt vormgeven en organiseren waarmee mensen in een stedelijke omgeving kunnen worden toegerust op nieuwe, complexe uitdagingen en een onzekere toekomst.

De onderwijssector staat voor grote opgaven. Het lerarentekort, de toenemende diversiteit van de leerlingenpopulatie en de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering stellen scholen voor uitdagingen die vragen om innovatie, structuurdoorbreking en meer samenwerking. Hogeschool Utrecht (HU) beschikt over een breed pakket aan lerarenopleidingen en onderzoeksgroepen gericht op de educatieve sector en heeft een sterke relatie met de scholengroepen in stad en regio. Ze ziet het als opdracht om samen met het scholenveld van primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo de uitdagingen waar de sector voor staat op te pakken en te werken aan oplossingen. Daarom investeert de HU in de oprichting van het Centre of Expertise Talent & Skill. Dit nieuwe centrum richt zich op de brede educatieve sector en gaat via experimenten vernieuwing aanjagen en de samenwerking tussen de verschillende opleidingen, het onderzoek en het werkveld versterken. Om dit te bereiken, zal onder andere worden samengewerkt met andere hogescholen, de Universiteit Utrecht en besturen van scholen in de regio. Zo wil het centrum gaan bouwen aan een educatieve infrastructuur die beter in staat is in te spelen op de snelle veranderingen in het onderwijsdomein. Op 6 november is er een officiële startbijeenkomst van het centrum.
Cor de Raadt is aangesteld als kwartiermaker van het nieuwe Centre of Expertise. Hij is momenteel interim-directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU. De Raadt: “In onze zoektocht naar vruchtbare onderwijsoplossingen is in ons Centre of Expertise een belangrijke rol weggelegd voor het realiseren van inclusiviteit en het benutten van diversiteit. We willen werken aan de toekomst van én met jongeren. Met ruimte voor meer wisselende leer- en werkpraktijken. Daarvoor heeft onze stedelijke regio een enorm potentieel.”
Talent & Skill wordt het derde Centre of Expertise van de HU, na U CREATE (voor de creatieve industrie en gezondheidszorg) en Smart Sustainable Cities (voor duurzame stedelijke ontwikkeling). Deze centers dragen door hun actieve positie tussen werkveld, onderzoek en onderwijs bij aan een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld. Door hun wendbare organisatievorm en binding met het onderzoek hebben ze de kracht om flexibel in te springen op behoeften en vraagstukken vanuit het werkveld.

Cookieinstellingen