HU stelt bijzonder lector voor bevorderen duurzame arbeidsparticipatie vluchtelingen aan

Foto: Steven Lek, Wikimedia,

De arbeidsparticipatie van statushouders laat nog veel te wensen over. Belangrijke struikelblokken zijn taal, sociaal netwerk en toegang tot onderwijs en werk, maar ook onrealistische verwachtingen. Zowel bij nieuwkomers als bij werkgevers. Er is meer onderzoek nodig naar hoe je statushouders op een effectieve manier naar werk kunt begeleiden. Stichting voor vluchteling-studenten UAF en Hogeschool Utrecht stellen daarom een bijzonder lector aan voor een periode van vier jaar: Leendert de Bell.

“Ondanks de vele initiatieven die zich richten op deze specifieke problematiek, blijkt uit onderzoek keer op keer dat de arbeidsparticipatie van statushouders achterblijft”, stelt Leendert de Bell. “Er is beter inzicht nodig in wat werkt en wat niet. En inzicht in hoe we bestaande initiatieven slimmer met elkaar kunnen verbinden, zodat er maatwerk geleverd kan worden dat recht doet aan de grote diversiteit in achtergrond, opleiding en werkervaring van statushouders.”
De eerste taak van De Bell als bijzonder lector is om in kaart te brengen welke interventies bewezen effectief zijn voor de nieuwkomers. Hiervoor wordt gekeken naar eerder uitgevoerd onderzoek. Vervolgens wordt geïnventariseerd aan welk onderzoek nog meer behoefte is en hoe dit kan worden gefinancierd. Mardjan Seighali, directeur UAF: “Werkgevers zoeken goede medewerkers en statushouders zoeken werk, maar hoe vinden ze elkaar? Wij hebben hier decennialang ervaring mee, maar onafhankelijk onderzoek is slechts heel beperkt beschikbaar. Daar willen we verandering in brengen, in het belang van vluchtelingen, werkgevers en samenleving.”
Jan Bogerd, collegevoorzitter van de HU: “We kunnen onze verantwoordelijkheid nemen door niet alleen ons hoger onderwijs open te stellen voor statushouders – zoals wij al doen – maar door ook als kennisinstelling het vraagstuk van arbeidsparticipatie te doordenken en bij te dragen aan een doorwrocht antwoord. Uiteindelijk profiteren we allemaal hiervan: statushouders én werkgevers, en ook wij als opleiders van de professionals van morgen.”
Iets terugdoen
De nieuwe bijzonder lector komt te werken in het HU-lectoraat Organiseren van Verandering in het Publieke Domein. De bekostiging wordt mogelijk gemaakt door Hogeschool Utrecht en het UAF. Seighali: “Hiervoor benutten we een bijdrage van een emeritus hoogleraar die na de Hongaarse opstand in 1956 als vluchteling naar Nederland kwam en in die periode steun kreeg van het UAF. Hij heeft een glansrijke loopbaan achter de rug en wilde iets terugdoen.”
Dr. Leendert de Bell heeft veel (internationale) ervaring in onderzoek en onderwijs bij verschillende hoger onderwijs instellingen, met name op het gebied van (sociaal) ondernemerschap, vraagstukken rond economische ontwikkeling en migratie. Hij is sinds 2007 werkzaam voor Hogeschool Utrecht, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor het internationale bachelor programma ‘Entrepreneurship for Developing Areas’, gericht op innovatieve business-oplossingen in ontwikkelingslanden en opkomende markten. Vanaf 2014 was Leendert de Bell actief als onderzoeker binnen het Lectoraat Coöperatief Ondernemerschap, waar hij verantwoordelijk was voor onderzoek naar het opschalen van sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie. Hiernaast is Leendert de Bell voor drie dagen in de week verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar hij onder meer betrokken was bij Plan Einstein, waar samen leven, leren en werken tussen vluchtelingen, buurtbewoners en andere betrokkenen centraal staat. Per 1 september 2019 is hij aangesteld als bijzonder lector.

Reacties