Nieuw bestuur VIDIUS studentenunie

Foto: VIDIUS

Op dinsdag 27 augustus 2019 heeft het negende bestuur van VIDIUS studentenunie tijdens de ceremoniële wissel het achtste bestuur opgevolgd. Het nieuwe bestuur bestaat uit Falco van Netten (Voorzitter), Boukje Dotinga (Secretaris), Așkin Ceylan (Penningmeester), Daan Warnas (Vicevoorzitter) en Denise Smulders (Algemeen Bestuurslid). Zij zullen zich komend jaar inzetten voor iedereen die in Utrecht studeert. Vicevoorzitter Warnas: “Er valt in Utrecht nog veel te halen op het gebied van huisvesting, zorg, bereikbaarheid, sportvoorzieningen en op verschillende andere thema’s waar studenten belang bij hebben. Daar gaan we ons dit jaar hard voor maken.”

De nieuwe voorzitter is Falco van Netten (22). Hij studeert Bedrijfskunde aan de Hogeschool Utrecht. Afgelopen jaar was hij actief binnen de Hogeschoolraad en vicevoorzitter van de opleidingscommissie. Ook was Falco voorzitter van medezeggenschapsvereniging MUST.
Boukje Dotinga (22) is de nieuwe secretaris. Zij zit in het derde jaar van de studie Sociale Geografie en Planologie op de Universiteit Utrecht. De afgelopen jaren is zij actief geweest bij verschillende commissies binnen studievereniging V.U.G.S.
Așkin Ceylan (23) vervult de functie van penningmeester binnen het nieuwe bestuur. Zij studeert Geschiedenis op de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft ze zich ingezet bij de introductiecommissie en is ze actief lid bij studievereniging UHSK.
De nieuwe vicevoorzitter is Daan Warnas (21). Hij zit in de laatste fase van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Hogeschool Utrecht. Hij heeft de studievereniging voor Social Work, Houtje-touwtje, opgericht. Daarnaast heeft Daan zich tijdens zijn studie ingezet bij de opleidingscommissie en de instituutsraad.
Denise Smulders (22) is het nieuwe algemeen bestuurslid. Zij studeert Communication and Multimedia Design aan de Hogeschool Utrecht. Vorig jaar is Denise bestuurslid geweest bij de OSHU, waar ze zich heeft ingezet voor de studieverenigingen van de Hogeschool Utrecht.

Reacties