Utrecht (digi)taal vaardiger

Foto: pixabay

Utrecht kent veel volwassenen die hun (digi)taalvaardigheid willen verbeteren. De afgelopen jaren is een stevige basis gelegd om taalvaardigheid te bevorderen bij inwoners die niet goed Nederlands kunnen lezen, schrijven of spreken, of minder digivaardig zijn. In het meerjarenplan 2019-2021 ‘(digi)Taal is de basis’ heeft het Utrechtse college samen met taalpartners, vrijwilligers en netwerken in de wijken en deelnemers groepslessen, richtlijnen opgesteld om deze basis te verstevigen. Het plan richt zich op het sterker maken van de rol en positie van het digiTaalhuis, inzet van vrijwilligers, monitoring en bereik van Nederlandstalige geletterden.

Iedereen die wil leren moet de toegang hebben tot mogelijkheden om dit te doen, waar mogelijk in de buurt  of op andere makkelijk bereikbare plekken. Op diverse plekken in de stad zijn digiTaalhuizen (met taalpartners als Digiwijs, Taal doet meer en bibliotheek Utrecht). Deze zorgen voor een laagdrempelige toegang tot taalaanbod. De digiTaalhuizen worden uitgebreid met een locatie in Leidsche Rijn en meer activiteiten in Vleuten- de Meern en Kanaleneiland. Daarnaast heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven te willen werken naar een certificering van de kwaliteit van taalhuizen. Dit is een extra impuls om de kwaliteit van de Utrechtse digiTaalhuizen verder te verbeteren.
Er is een breed aanbod op het gebied van (digi)taalvaardigheid in Utrecht. Vrijwilligers spelen hierin een onmisbare rol.
“Eén op de tien Utrechters heeft moeite met de Nederlandse taal. Dat maakt het gebruik van digitale communicatiemiddelen lastig. Wanneer iemand niet goed Nederlands leest, schrijft of spreekt, is volwaardig meedoen aan de samenleving ook minder makkelijk. Taalvaardigheid is de basis voor persoonlijke ontwikkeling én sociale participatie. Het is fantastisch dat er zoveel vrijwilligers zijn die daarbij willen helpen”, aldus wethouder Anke Klein. Naast de werving van vrijwilligers vanuit de diverse organisaties, is er draagvlak in de stad voor gezamenlijke werving van (digi)taalvrijwilligers.
Een van de ontwikkelrichtingen in het meerjarenplan is het beter bereiken van inwoners met Nederlands als eerste taal. Er wordt onderzocht of in samenwerking met scholen Nederlandstalige ouders bereikt kunnen worden die het belangrijk vinden  om zelf te kunnen voorlezen. Ook wordt er gewerkt met de taalpartners aan de uitbreiding van (digitale) lees- en lesmaterialen voor Nederlandstalige volwassenen.
In de gemeentebegroting is voor laaggeletterdheid en digitale vaardigheden in totaal ongeveer 1.535.000 euro beschikbaar. Met bijdragen uit het Rijk komt het neer op ongeveer 3 miljoen euro.

'

Reacties

article
72021
Utrecht kent veel volwassenen die hun (digi)taalvaardigheid willen verbeteren. De afgelopen jaren is een stevige
https://utrecht.nieuws.nl/onderwijswetenschap/72021/utrecht-digitaal-vaardiger/
2019-06-20T12:32:27+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/340/2019/06/20123206/laptop-2559795_1920.jpg
Onderwijs & Wetenschap