Universiteitsraad UU en University College Roosevelt halen banden aan

Foto: CC0 Public Domain

UTRECHT – Een afvaardiging van de Universiteitsraad van de Universiteit Utrecht (UU) bracht een reeds lang bestaand voornemen ten uitvoer: op bezoek bij University College Roosevelt (UCR) in Middelburg.

UCR_LUSTRUM 1Hoewel de financiële verantwoordelijkheid van de UU voor UCR al enkele jaren geleden is beëindigd, is UCR nog altijd een bacheloropleiding van de Universiteit Utrecht, ontvangen afstudeerders in Middelburg ‘Utrechtse’ bullen en mogen studenten en personeel van UCR voor de Utrechtse Universiteitsraad stemmen.

Een delegatie van twee studenten en vier personeelsleden werd in Middelburg bijzonder hartelijk ontvangen en sprak achtereenvolgens met delegaties van studenten, personeel en met het management van het college. Concreet resultaat is de afspraak de banden onderling aan te halen. De medezeggenschap van het UCR wordt uitgenodigd voor de Dag van de Medezeggenschap en ontvangt voortaan Informail, daarnaast zullen de Utrechtse en Middelburgse collega’s elkaar vaker en beter weten te vinden.

Kleinschaligheid is bij UCR in alle opzichten het motto. Al het onderwijs vindt plaats in groepen van maximaal 25 studenten en dean Barbara Oomen kent alle 600 studenten bij naam. Het onderwijs is intensief; er wordt door studenten én docenten keihard gewerkt. Het studierendement is hoog: meer dan 90 procent van de jaarlijkse instroom van 200 studenten rondt binnen drie jaar de bachelor af. Dat harde werken levert regelmatig flinke stress en werkdruk op, zeker omdat het onderwijs in een beperkte periode is geconcentreerd. Wel blijft daardoor een ruime zomerperiode over waarin studenten bijvoorbeeld werken om het volgende studiejaar te financieren en docenten tijd vinden voor hun onderzoek. Daarnaast zijn studenten (afkomstig uit meer dan veertig landen) samen verantwoordelijk voor een bloeiend sociaal en cultureel (studenten)leven in Middelburg.

UCR profiteert regelmatig van het feit dat de gemeente Middelburg, de provincie Zeeland en het lokale bedrijfsleven zeer verguld is met de aanwezigheid van wetenschappelijk onderwijs in Zeeland. Deuren gaan gemakkelijk open en er is ruime bereidheid tot samenwerking, bijvoorbeeld via stages en onderzoeksprojecten. Ondanks de sterke lokale worteling koestert de leiding van UCR ook de samenwerking met de UU op het terrein van onderwijs en onderzoek en wil die – waar mogelijk – ook versterken, bijvoorbeeld via docentuitwisseling of meer gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. De UR-delegatie had daar wel oren naar en heeft met de lokale medezeggenschappers in Middelburg afgesproken de onderlinge banden aan te willen halen.

Tussendoor was er ook nog tijd voor een rondleiding door de schitterende en sfeervolle historische ruimtes waar het colleges is gehuisvest, alsmede voor een bezoek aan het ‘common house’ (een soort sociëteit) in het voormalige postkantoor in de Lange Noordstraat. Al met al kijkt de UR-delegatie terug op een geslaagd en plezierig bezoek aan Middelburg.

Bron: dub.uu.nl

Reacties

Cookieinstellingen