Wapenvondst Park Transwijk heeft volgens politie niet geleid tot gevaarlijke situatie

Foto: Politie

De vondst van meerdere wapens in de grond in Park Transwijk heeft volgens de politie op geen enkel moment geleid tot een gevaarlijke situatie. Mede doordat de wapens niet makkelijk te vinden waren. Dat brief wapenvondst burgemeester Sharon Dijksma vandaag aan de gemeenteraad.

Afgelopen donderdag werd burgemeester Dijksma door de politie in kennis gesteld van de vondst van meerdere wapens in de grond in Park Transwijk. Misdaadverslaggevers hadden de politie naar aanleiding van een tip hierover geïnformeerd. Vervolgens is er diezelfde dag uitgebreid onderzoek gedaan in het park.
De vondst wordt momenteel volgens de burgemeester nader onderzocht. Dijksma schrijft de gemeenteraad dat de vondst van wapens en de criminele netwerken die in Utrecht actief zijn zorgen baren. De signalen zijn echter volgens haar niet nieuw. De afgelopen jaren is door de Utrechtse driehoek, in nauwe samenwerking met de Rijksoverheid, intensiever ingezet op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.
De burgemeester schrijft dat ze politie, justitie en de gemeentelijke diensten eind december gevraagd heeft met een actueel en integraal beeld te komen over de ondermijnende criminaliteit in Utrecht. Naast grenzen stellen via de repressieve lijn, wordt er vooral ingezet op het voorkomen van jonge aanwas in de drugscriminaliteit. Voor de zomer zal de burgemeester met een nota over de aanpak van de ondermijnende effecten van drugscriminaliteit in de wijken komen.

Reacties