Gemeente Utrecht start pilot met bodycams bij handhavers

Foto: politie Midden Nederland

De gemeente Utrecht start een pilot met bodycams als persoonlijk beschermingsmiddel voor de handhavers, inspecteurs en toezichthouders van de gemeente. De pilot duurt een half jaar. Na de evaluatie van de pilot besluit de gemeente of de bodycam definitief wordt ingevoerd.

Uit het onderzoek naar de bodycams onder de handhavers blijkt dat 70 procent regelmatig agressie en geweld meemaakt bij het toezicht en de handhaving in de stad. Met de pilot wordt onderzocht of de bodycam een positieve rol kan spelen bij het voorkomen of beperken van de geweldsincidenten.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het aantal incidenten substantieel daalt door het invoeren van de bodycam. 88 procent van de handhavers geeft dan ook aan graag een bodycam te willen.
Vorig jaar zijn in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag pilots met bodycams geweest. Deze steden hebben de bodycam inmidddels toegevoegd aan het beschermingspakket van hun medewerkers. Uit de pilots in deze steden bleek dat de bodycams inderdaad leiden tot minder geweld tegen de handhavers. Dit komt vermoedelijk doordat de meeste mensen zich geremd voelen als zij gefilmd worden en hun gedrag aanpassen.
De bodycam mag alleen worden aangezet in situaties die dreigen te escaleren. Voordat een handhaver dat doet, moet hij of zij altijd een waarschuwing geven. De camera van de bodycam staat standaard op stand-by. In deze stand neemt de bodycam beeld en geluid op, maar de beelden en geluiden worden niet opgeslagen. Als er niks aan de hand is, worden deze beelden in stand-by telkens overschreven. Als een handhaver zich onveilig voelt, kan hij of zij de camera aanzetten. Voordat de handhaver dat doet, geeft hij of zij altijd eerst een waarschuwing. Nadat de opnameknop is aangezet, neemt de camera op wat er gebeurt. Deze beelden worden opgeslagen, inclusief de 2 minuten voordat de opnameknop op de camera werd aangezet. Op deze manier wordt ook de aanleiding van de situatie vastgelegd. Mensen die gefilmd zijn, mogen de beelden binnen 28 dagen terugkijken, Na 28 dagen worden de beelden bij de gemeente gewist.
De handhaveers krijgen voor deze pilot een half jaar 24 bodycams ter beschikking. Vanaf de start van de pilot zullen dagelijks slechts enkele handhavers de bodycam dragen.

Reacties