Flexibel cameratoezicht in Overvecht

Foto: CC0 Public Domain

Met ingang van 20 juni zal het flexibel cameratoezicht verplaatst worden naar de omgeving van de Seinedreef en de omgeving van de Wolgadreef in de wijk Overvecht. De flexibele camera’s werden hiervoor ook al ingezet in Overvecht.

De flexibele camera’s worden elke drie tot zes maanden op een andere locatie ingezet. Vanaf half december 2019 tot half januari 2020 waren de camera’s als onderdeel van de brede aanpak jaarwisseling ingezet in de wijken Overvecht en Zuidwest. Omdat de openbare orde problematiek in deze wijken voortduurde was het flexibel cameratoezicht verlengd tot 20 juni 2020.
Met ingang van 20 juni worden de zes camera’s verplaatst naar de omgeving Seinedreef en de omgeving Wolgadreef in Overvecht. De omgeving Wolgadreef zorgt voor de meeste jeugdoverlast meldingen van de wijk Overvecht. De overlast bestaat uit vernielingen, het intimideren van bewoners, winkeliers en medewerkers van Qbuzz rondom winkelcentrum Overkapel. De camera’s worden ingezet in samenhang met de aanpak van jeugdgroepen en de integrale aanpak Samen voor Overvecht.
In het centrumgebied van Overvecht vindt momenteel nieuwbouw plaats op de oude locatie van de Nederlandse Pakketdienst. In het aangrenzende winkelgebied is al enige tijd sprake van overlast die zich heeft uitgebreid naar de bouwlocatie en de parkeerplaatsen rond het winkelcentrum. Bedelaars en zwervers hebben er een plek gevonden. In de avonduren treffen grote groepen jongvolwassenen en volwassenen elkaar op de parkeerplaatsen. Uit onderzoek blijkt dat de personen zowel uit Overvecht als elders uit de stad en zelfs van buiten de regio komen. Er worden zo nu en dan straatraces gehouden. Een reeks incidenten heeft er voor gezorgd dat het veiligheidsgevoel van omwonenden en ondernemers flink is gedaald.

Reacties