Begin maart vindt de inhoudelijke behandeling schietpartij 24 Oktoberplein plaats

Foto: de rechtspraak

Op 2, 3, 5 en 6 maart behandelt de rechtbank Midden-Nederland de strafzaak tegen een 38-jarige man die wordt verdacht van de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De verdachte is verplicht om te verschijnen tijdens de zittingen.

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben eerder een rapport over de verdachte opgesteld. Mede op basis van dit rapport heeft de rechtbank eerder beslist dat op grond van zijn psychische gesteldheid het vermoeden gegrond dat de verdachte daardoor niet in staat is om zelf zijn belangen in de strafzaak naar behoren te behartigen. Die beslissing heeft tot wettelijk gevolg dat hij verplicht een advocaat toegewezen kreeg, terwijl hij bovendien verplicht is om te verschijnen tijdens zittingen, indien nodig onder dwang. Bij de regiezitting van 16 december jl. was de verdachte niet aanwezig, ondanks een door de rechtbank gegeven bevel tot medebrenging. De rechtbank heeft daarna de betrokken organisaties om opheldering gevraagd. Die hebben aangegeven dat zij zodanige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het bevel medebrenging wordt uitgevoerd en de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling aanwezig is.
De rechtbank verwacht veel belangstelling voor de inhoudelijke behandeling. Uitgangspunt is dat een zaak waarvan de feiten in een bepaald arrondissement plaatsvinden, ook bij de betreffende rechtbank wordt behandeld. Het gerechtsbestuur vindt het zeker in deze zaak, die in eerste instantie enorme impact heeft op nabestaanden en slachtoffers, maar ook op de inwoners van de stad Utrecht, belangrijk om de zaak te behandelen in de stad waar de gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Er zijn geen veiligheidsaspecten die het noodzakelijk maken om naar een extra beveiligde zaal uit te wijken, en ook zittingszalen bij andere gerechtsgebouwen hebben een beperkte capaciteit voor partijen en publiek. In het gerechtsgebouw in Utrecht worden maatregelen getroffen om recht te doen aan de belangen van de nabestaanden en slachtoffers. Op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden en slachtoffers worden in de zittingszaal extra plaatsen beschikbaar gesteld voor casemanagers van Slachtofferhulp Nederland.

Reacties