Martin Sitalsing nieuwe politiechef Midden-Nederland

Foto: politie

Martin Sitalsing wordt de nieuwe politiechef van de eenheid Midden-Nederland. Hij volgt Miriam Barendse op, die onlangs vertrok naar de Vereniging voor Middelbaar en Hoger Politiepersoneel. De Minister van Justitie en Veiligheid heeft hem voorgedragen voor benoeming bij Koninklijk Besluit. De benoeming gaat in op 1 oktober 2019.

Sitalsing over zijn komst: ‘De afgelopen periode is heel waardevol geweest. Ik kom verrijkt en met veel kennis van andere organisaties terug bij de politie. En ik hoop met de ervaring die ik buiten de politie heb opgedaan bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de politie. Ik heb heel veel zin om in Midden-Nederland aan de slag te gaan. Het staat voor mij bekend als een mooie, goede eenheid. Midden-Nederland is een veelzijdige regio, die zowel een stedelijke als een landelijke context kent. Daar komen alle thema’s die op nationaal niveau van invloed zijn op de veiligheidsagenda bij elkaar.’
Martin Sitalsing begon zijn loopbaan in 1983 als accountant maar ging al snel als politieagent aan de slag in Amsterdam. Daar vervulde hij vervolgens enkele leidinggevende functies, waaronder recherche-chef, teamchef Vreemdelingenpolitie en teamchef Sociale Integratie. Hij werd daarna politiecommissaris van Groningen en Haren. In die tijd werd hij enkele maanden “uitgeleend” aan Suriname, waar hij onderzoek deed naar de ontwikkeling van een politiefunctie in Suriname.
Van 2005 tot 2009 was Sitalsing plaatsvervangend korpschef van de politieregio Friesland en daarna tot 2012 korpschef van de politieregio Twente. Vervolgens maakte hij een stap buiten de politie, als directeur en bestuurder van de Jeugdbescherming Noord. Martin Sitalsing is nu nog voorzitter van de raad van bestuur van Lentis in Groningen, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg met de grootste TBS-kliniek in ons land.
Erik Akerboom over Martin Sitalsing: ‘We zijn blij Martin weer te mogen verwelkomen in het korps. De Eenheid Midden-Nederland krijgt met hem een politiechef met een schat aan ervaring: operationeel – onder andere als agent en commandant in de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden bij diverse openbare-ordeacties – bestuurlijk én als leidinggevende. Daarnaast heeft Martin bij de politie op veel verschillende plekken in het land gewerkt. Hij is maatschappelijk zeer betrokken en gaat ook ongemakkelijke vraagstukken binnen de politie niet uit de weg.’
Burgemeester Van Zanen verwelkomt de nieuwe politiechef: “Met Martin Sitalsing krijgt Midden-Nederland een zeer ervaren chef. Hij heeft lang bij de politie gewerkt als agent en als leidinggevende en is daarnaast deskundig op verschillende andere terreinen. Mede namens mijn ambtgenoten uit de regio heet ik Martin Sitalsing van harte welkom in Midden-Nederland en we zien uit naar een goede samenwerking.”

Reacties