Partij voor de Dieren duikt in Merwedekanaal om aandacht te vragen voor klimaat

Foto: Partij voor de Dieren

Op 1 januari 2024 waagden Utrechtse leden van de Partij voor de Dieren zich aan een frisse duik in het Merwedekanaal in Utrecht. Zij deden dit om aandacht te vragen voor het klimaat en de maatregelen die nodig zijn om de Aarde leefbaar te houden voor flora en fauna én de generaties na ons. Voorafgaand aan de Klimaatduik ontdeden vrijwilligers van de Partij voor de Dieren Park Oog in Al en omgeving van vuurwerkafval en is 2024 schoon en fris gestart.

Utrecht is één van de 100 EU steden die deelnemen aan de EU-missie voor 100 klimaatneutrale en smart cities in 2030. Dankzij de inzet van de Partij voor de Dieren in de Utrechtse gemeenteraad zijn er in 2023 mooie stappen gezet. Zo komt er een verbod op vleesreclame in de openbare ruimte en worden bij de ontwikkeling van de wijk Overvecht maatregelen genomen om de biodiversiteit te versterken en een negatieve klimaatimpact te voorkomen.  Ook beloofde de gemeente Utrecht als allereerste gemeente van Nederland het manifest Stop ecocide te ondertekenen. 
Al jaren strijdt de Partij voor de Dieren voor een vuurwerkverbod, zodat er een einde komt aan de vervuiling, angst en overlast die veroorzaakt wordt door het afsteken van vuurwerk rondom de jaarwisseling. Mogelijk biedt de informatie verzameld met het meldpunt vuurwerkoverlast verdere aanknopingspunten om een vuurwerkverbod in de gemeente Utrecht te bewerkstelligen.

Cookieinstellingen