Coalitie BBB en GroenLinks blijkt in Utrecht niet mogelijk

Foto: pixabay

De afgelopen weken hebben BBB en GroenLinks samen verkend of er voldoende basis is om samen een coalitie te gaan bouwen voor het bestuur van de provincie Utrecht. De gesprekken verliepen in een goede sfeer en leverde duidelijke overeenkomsten en verschillen op. De verschillen tussen beide partijen blijken op cruciale onderwerpen echter te groot te zijn, vooral op de thema’s natuur, klimaat en energie. Een gezamenlijke coalitie blijkt daarom niet mogelijk. Naar verwachting zal Provinciale Staten volgende week een debat hebben over het vervolg van de formatie en welke partijen daarin nu het voortouw gaan krijgen.

Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Statenverkiezingen. BBB werd toen de grootste partij in de Utrechtse Staten. GroenLinks is nu de tweede partij met ook 7 zetels. De huidige coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie haalde geen meerderheid. BBB nam de leiding met het aanstellen van verkenner Danny de Vries. Op basis van zijn advies vroeg Provinciale Staten aan BBB en GroenLinks om samen inhoudelijk te verkennen waar de overeenkomsten en verschillen liggen.
 
Te grote verschillen op natuur en klimaat
De gesprekken tussen BBB en GroenLinks over de belangrijke thema’s hebben inmiddels plaatsgevonden en verliepen in een goede sfeer. Op basis daarvan is duidelijk geworden dat er op de belangrijke thema’s te grote verschillen zitten tussen beide partijen. Zo wil GroenLinks vasthouden aan de vastgestelde opgave voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens in de provincie, en waar dat nodig is als provincie regie nemen. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. BBB wil helemaal geen windmolens of zonnevelden in de provincie. Ook als het gaat om natuur en landbouw zijn de verschillen groot. De provincie Utrecht loopt achter in de aanleg van natuur. GroenLinks wil hierin versnellen en werk maken van een systeemverandering naar extensieve kringlooplandbouw. BBB wil daarentegen ruimte houden voor intensieve veehouderij en overheidssturing bij de verduurzaming van de sector beperkt houden.
 
Gezien de uitslag wilden BBB en GroenLinks graag samen de basis van een coalitie vormen. GroenLinks lijsttrekker Huib van Essen: “We wisten allebei van te voren dat er grote verschillen zijn tussen onze partijen en hebben afgelopen weken geprobeerd om elkaar te vinden. Op sommige thema’s lukte dat goed, maar op andere blijken de verschillen toch echt te groot. Hoe pijnlijk ook, dan kan je beter tijdig die conclusie trekken dan om elkaar heen blijven draaien. Het is nu zaak om snel andere combinatie te verkennen en uiteraard blijven wij daarvoor beschikbaar.” Naar verwachting zal Provinciale Staten volgende week bespreken wat dit betekent voor de verdere coalitievorming en welke partijen daarin het voortouw krijgen.

Reacties

Cookieinstellingen