Burgemeester roept op om steden meer power en geld te geven voor aanpak klimaatverandering

Foto: Rijksoverheid

Burgemeester Sharon Dijksma roept op om steden een prominente positie te geven in de aanpak van klimaatverandering. Nu is hun rol vaak ondergeschikt aan die van nationale overheden. Zo moeten steden en hun bestuurders bijvoorbeeld een vooraanstaande onderhandelingsrol krijgen bij grote klimaatconferenties, als ook bij de COP in Egypte later dit jaar. Daarbij blijft financiering voor stedelijke klimaatplannen een probleem.

Dijksma doet haar oproep als enige Nederlandse bestuurder en vertegenwoordiger van de VNG bij het driejaarlijkse mondiale duurzaamheidscongres van lokale overheden ICLEI in Malmö, waar de komende dagen gewerkt wordt aan de stedelijke vertaling van het belangwekkende IPCC-klimaatrapport. De conclusies worden op de COP klimaatconferentie gepresenteerd.
Dijksma: “Je merkt toch dat de aandacht voor klimaataanpak veelal uitgaat naar nationale overheden, terwijl steden het verschil moeten maken. Simpelweg alleen al omdat de meeste mensen in de wereld in steden wonen. Laat ons dan ook echt meepraten en meebepalen. Wij zien letterlijk met eigen ogen iedere dag wat het effect van ons beleid is.”
Naast de onderbelichte positie van steden bij het bepalen van hoe klimaatverandering het beste kan worden aangepakt, hamert Dijksma op het gebrek aan klimaatfinanciering voor steden om hun klimaatplannen voor de gebouwde omgeving, mobiliteit en circulariteit uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het energiezuinig maken van huizen en gebouwen, gasvrije wijken, meer elektrisch (openbaar) vervoer en de benodigde (laad)-infrastructuur en bewustwording bij inwoners over hergebruik, verwerking van afval en schoon vervoer als aantrekkelijk alternatief. Een duidelijke verwijzing naar decentrale overheden voor het klimaatfonds van 35 miljard euro ontbreekt en een lange termijn oplossing voor de financiering van uitvoeringslasten van de energietransitie is nog altijd niet geregeld.
Dijksma: “Financiering blijft voor gemeenten een groot probleem om daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven. Nu sijpelt geld voor klimaataanpak onvoldoende door vanuit nationale overheden. Praten over beleid en welke koers is uiteraard van belang, maar het gaat om actie. En daar is geld voor nodig.”

Reacties

Cookieinstellingen