Circulaire zoutstrooier provincie Utrecht bespaart 80 procent CO2

Foto: provincie Utrecht

Afgelopen vrijdag 10 juli is de eerste circulaire zoutstrooier in ontvangst genomen door mobiliteitsgedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht. Het gaat om een oude, technisch afgeschreven zoutstrooier die is gerenoveerd door de firma Schuitemaker.

De opgeknapte zoutstrooier maakt deel uit van een pilot waarin de provincie Utrecht onderzoekt hoe ze het beheer van de provinciale wegen circulair kan maken.
Berekend is dat deze eerste circulaire zoutstrooier ruim 80 procent CO2 bespaart ten opzichte van de aanschaf van een nieuwe zoutstrooier. Dit betekent een mooie stap voor de provincie Utrecht op weg naar een Circulaire Topregio in 2050.
De provincie Utrecht beheert ruim 300 kilometer aan provinciale wegen, parallelwegen en fietspaden. Om deze in de winter veilig en bereikbaar te houden, zijn er voor de gladheidsbestrijding 48 machines beschikbaar, waaronder zoutstrooiers en sneeuwploegen. Veel van deze machines zijn aan het einde van hun technische levensduur en moeten in de komende vijf jaar vervangen worden.
In de aanloop naar de vervangingsopgave, heeft de provincie aan leverancier Schuitemaker gevraagd om een technisch afgeschreven zoutstrooier te renoveren en in een rapportage inzichtelijk te maken hoe een nieuw aan te schaffen zoutstrooier circulair gemaakt kan worden en wat dit oplevert aan CO2-winst.
Circulair inkopen in de grond-, weg- en waterbouwsector is relatief nieuw, zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het opdoen van kennis en het ontwikkelen van innovaties vraagt om maatwerk en samenwerking tussen overheid en markt. Als opdrachtgevers circulaire producten vragen, zullen ze de markt ook in de gelegenheid moeten stellen om deze producten te ontwikkelen.
De pilot met het circulair maken van zoutstrooiers doet de provincie Utrecht samen met Overijssel die daarvoor een andere leverancier in de arm heeft genomen. Door meerdere marktpartijen te betrekken, stimuleren we de overgang naar een aanbod van circulair wegmaterieel in 2050.
De provincie Utrecht heeft de ambitie om in 2050 een Circulaire Topregio te zijn. In het coalitieakkoord staat daarom dat de inkoop gericht moet zijn op innovatieve producten die bijdragen aan een circulaire economie.
Gedeputeerde Robert Strijk (economie): “De provincie wil het hergebruiken van afvalstromen stimuleren. Het ontwikkelen van een circulaire zoutstrooier is daar een goed praktijkvoorbeeld van. Daarmee is weer een stap gezet in het circulair maken van de economie, zoals is afgesproken in het coalitieakkoord.”

Reacties

Cookieinstellingen