Subsidie voor beter zichtbaar maken Rietveld Schröderhuis

Foto: Centraal Museum

Het Centraal Museum beheert het erfgoed van Rietveld. Het Rietveld Schröderhuis, UNESCO Werelderfgoed, is daarvan het meest bekende werk. Het Rietveld Schröderhuis is opengesteld voor het publiek. Het huis wordt goed bezocht maar met name stadsgenoten weten het slecht te vinden. Om de zichtbaarheid van het Rietveld Schröderhuis en de andere panden van Gerrit Rietveld in de stad Utrecht te vergroten zijn een aantal maatregelen getroffen.

Er is een nieuwe wandelroute (zowel op papier als digitaal) langs de Rietveld monumenten in Utrecht uitgestippeld met bijbehorende plattegrond en bewegwijzering door de stad. Ook is een Rietveldfietsroute ontwikkeld die in boekvorm is uitgegeven. De verlichting in en rond het Rietveld Schröderhuis is vernieuwd, waardoor het letterlijk beter zichtbaar is geworden. Er is een multimediatour gemaakt voor de drie Rietveldhuizen die het museum beheert zodat iedereen waar ook ter wereld een virtueel kijkje binnen in de huizen kan nemen. Het Rietveld archief is gedigitaliseerd inclusief de delen uit de dagboeken van Truus Schröder.

Voor het beheer en behoud van de technische gegevens van het huis is een ruimteboek gemaakt. Langs de busroute die naar het Rietveld Schröderhuis voert, wordt gedurende twee maanden een postercampagne “Thuis bij Truus” uitgerold. Tot slot is een publieksvriendelijk boek in Nederlands, Engels, Japans, Frans en Duits verschenen over de geschiedenis van het Rietveld Schröderhuis, de architect en de bewoners in de jaren 20.

In de afgelopen periode van vijf jaar heeft het Centraal Museum een bedrag van € 170.000 ontvangen aan VER subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Met de Visie Erfgoed en Ruimte (VER) wil de overheid het cultuurhistorische karakter van Nederland op gebiedsniveau behouden en versterken en tevens de zorg voor het cultureel erfgoed verbinden met andere ruimtelijke vraagstukken op het gebied van economie, veiligheid en duurzaamheid. De subsidie is aan het museum toegekend om de zichtbaarheid van het Rietveld Schröderhuis te vergroten. De bovengenoemde acties zijn mede mogelijk gemaakt door deze financiële bijdrage.

Reacties