Aftrap Age Friendly Cultural Cities in Buurthuis De Oase

Foto: CC0 Public Domain

Ouderen en jongeren gaven gisteren in Buurthuis De Oase samen de aftrap voor de Utrechtse deelname aan het traject ‘Age Friendly Cultural Cities’. Dit is een tweejarig traject van het Fonds voor Cultuurparticipatie, in meerdere steden, gericht op het verduurzamen van cultuurparticipatie door ouderen.

De partijen die samenwerken in het Utrechtse traject zijn het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland, Buurthuis De Oase, ZIMIHC, Fort van de Verbeelding met het Grijze Koppen Orkest en de gemeente Utrecht. Jongeren en ouderen gaan met elkaar een project uitvoeren ‘de kunst van delen’, waarbij ze met elkaar in gesprek gaan over de geschiedenis van de ouderen en de toekomst van de jongeren. Het succesvolle project Grijze Koppen Orkest maakt ook onderdeel uit van het AFCC traject. Dit is een bijzonder muziek-project voor (dementerende en kwetsbare) ouderen uit zorginstellingen en de wijk daar omheen.

Utrechtse ouderen maken volop gebruik van het brede aanbod aan kunst en cultuur. Tegelijkertijd zien we dat kwetsbare ouderen en ouderen met een migratie-achtergrond dit minder doen. Terwijl ook voor deze groep kunst en cultuur een goede manier is om in gesprek te komen, verhalen te delen, samen plezier te hebben en actief bezig te zijn. Onder andere door deelname aan Age Friendly Cultural Cities (AFCC) wil Utrecht een impuls geven aan deelname van ouderen aan het cultuuraanbod.

De Utrechtse wethouder Zorg en Welzijn en Culturele zaken Kees Diepeveen en Jan Jaap Knol, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, ondertekenden gisteren het convenant waarin ze samen dit traject aangaan. “Mee doen in de samenleving, zinvol bezig zijn, mensen kunnen ontmoeten; dit alles vinden we in Utrecht van groot belang. Kunst en cultuur kunnen hier in grote mate aan bijdragen”, aldus de wethouder.

Jongeren van het Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland en ouderen vanuit de Oase gaven tijdens de bijeenkomst acte de présence in de vorm van een presentatie en een demonstratie van het Grijze Koppen orkest. De invulling van het tweejarige traject werken de partijen de komende maanden met elkaar verder uit. Het doel is in elk geval om met kunst verschillende groepen aan elkaar te verbinden, verhalen te delen en samenwerking te bevorderen.

In 2017-2018 nemen naast Utrecht ook de steden Deventer, Doetinchem, Emmen en Groningen deel aan het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities. Samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn en bouwen aan een stevig lokaal netwerk staan hierbij centraal. Tevens strijden de vijf steden met elkaar om de BNG Bank Lang Leve Kunstprijs. Het BNG Cultuurfonds hecht belang aan verduurzaming en ontwikkeling van het cultuuraanbod voor ouderen. Ze stelt daarom in het najaar van 2018 een prijs ter waarde van 20.000 euro, ter beschikking voor de stad die zich als beste Age Friendly Cultural City heeft ontwikkeld.

Cookieinstellingen