Utrecht investeert mee in bouwen van muziekstudio’s

Foto: pixabay

Muzikanten, producers en geluidskunstenaars kunnen bij de gemeente Utrecht subsidie aanvragen voor muziekstudio’s. De subsidie kan gebruikt worden om investeringen te doen: voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van een cluster studio’s. Tot 50 procent van de investering wordt door de gemeente vergoed. “We willen dat Utrecht een thuisbasis voor muzikale makers blijft”, zegt wethouder Anke Klein. “Daarom investeren we in de sector. Voor beginnende artiesten tot en met de grote namen die internationaal doorbreken.”

Eén van de grote talenten die Utrecht altijd als thuisbasis heeft gehad, is Colin Benders. Als Kyteman maakte hij internationaal naam met The Kyteman Orchestra legde hij de basis voor de voormalige muzikale broedplaats Kytopia. De gemeente heeft hem en een aantal anderen uit de praktijk gevraagd wat de muzieksector nodig heeft.
Voor muzikanten, producers en geluidskunstenaars bleek het op dit moment soms moeilijk om in Utrecht betaalbare ruimtes te vinden om te repeteren en te produceren. Dat heeft onder meer te maken met de druk op de vastgoedmarkt en de relatief hoge bouwkosten voor muziekstudio’s die daarbovenop in de huurprijzen worden doorberekend. “Samen met de gemeente hebben we jarenlang geprobeerd hier oplossingen voor te bedenken. Ik ben ontzettend blij dat er nu een oplossing lijkt te bestaan”, zegt Benders. “Met deze nieuwe regeling wordt het eindelijk mogelijk om anti-kraak oplossingen te ontstijgen en duurzame plekken te realiseren waar makers met een langere adem aan het werk kunnen gaan. Ik ben van overtuigd dat dit een gezonde ontwikkeling zal zijn voor de stad.”
Tot en met 2024 heeft de gemeente jaarlijks 217.000 euro beschikbaar gesteld. Per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte kan maximaal 1.250 euro subsidie worden aangevraagd. De aanvrager moet minimaal de helft van de investering zelf financieren. Uitgangspunt voor deze investeringssubsidie is dat de studio’s minimaal 5 jaar gebruikt worden. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als een maker of organisatie een geschikte locatie heeft gevonden en subsidie aanvraagt, hoort deze uiterlijk 13 weken na de aanvraag de uitkomst.
Utrecht heeft een bloeiende, diverse en veerkrachtige muzieksector. De sector biedt makers veel speelplezier en goede doorgroeimogelijkheden voor talent. De stad heeft vele bruisende podia met uiteenlopende zaalgrootten. Maar ook de beschikbaarheid van muziekstudio’s speelt een onmisbare rol. Hier vindt de artistieke ontwikkeling plaats van muzikanten, producers en geluidskunstenaars. Met studio-opnames bereiken zij hun luisteraars in de stad, maar ook wereldwijd. Utrecht verwacht dat deze subsidieregeling zorgt voor meer betaalbare studioruimtes in de stad, zodat Utrecht een aantrekkelijke stad blijft voor deze beroepsgroep en hun publiek.
Vanaf eind augustus kan de subsidie aangevraagd worden via het digitale loket Subsidies kunst en cultuur | Gemeente Utrecht.

Reacties