CO2-uitstoot gedaald, schoner vervoer en meer groene daken

Foto: St. Antonius

De CO2-uitstoot per inwoner is tussen 2015 en 2019 met 21 procent gedaald. De daling is vooral te danken aan het duurzaam opwekken van elektriciteit in Nederland door zon en wind. Ook het energieverbruik per inwoner nam af. Verder was het vervoer in 2020 schoner. Het aantal elektrische voertuigen nam toe met 36 procent ten opzichte van 2019, tot ruim 9700 elektrische voertuigen. Het aantal semi-openbare laadpunten voor elektrische auto’s steeg ten opzichte van 2019 met maar liefst de helft, naar ruim 2.500 laadpunten. Het aantal aangelegde groene daken vervijfvoudigde in 2020, tot 433. Een oppervlakte van ruim 19.000 m2. Van de producten die de gemeente inkocht, is 29 procent volledig hernieuwbaar (circulair).

De cijfers staan in het Duurzaamheidsverslag 2020 en de Voortgangsrapportage Energie die de gemeente vrijdag publiceerde. Deze geven inzicht in de voortgang van de verduurzaming van Utrecht en de overstap op duurzame energie. Uit de gegevens blijkt dat de duurzaamheid in de stad verbetert, zeker gezien de groei van de stad. Maar we zijn er nog niet. Pas als inwoners op grote schaal overstappen op bijvoorbeeld schoon vervoer of hun woningen gaan verduurzamen, zal de duurzaamheid van stad flink toenemen.
De gevolgen van de coronacrisis zijn ook te merken in de cijfers. Zo produceerden Utrechters per inwoner 30 kilo meer afval dan een jaar eerder en steeg het aantal bezoeken aan de afvalscheidingsstations met 13 procent. De stijging lijkt voor een groot deel te verklaren doordat mensen meer thuisbleven, meer online bestelden en meer in en rond het huis klusten en opruimden. Verder waren er meer meldingen van geluidsoverlast door bedrijven of door bouwwerkzaamheden en meer inwoners deden een melding over houtstook. Uit de gegevens van komende jaren zal blijken of het aantal meldingen blijvend toeneemt of een gevolg is van de coronamaatregelen. Daarentegen waren er in 2020 veel minder meldingen over geluidsoverlast door Schiphol en over evenementen en de horeca, omdat die een groot deel van het jaar geheel of gedeeltelijk stil hebben gelegen.
Utrechters toonden in 2020 ook steeds meer interesse in het verduurzamen van hun huis of bedrijfspand. Bijna 1.600 inwoners namen deel aan tien online Jouwhuisslimmer-bijeenkomsten. Het aantal bedrijfsdaken met zonnepanelen groeide van 6% naar 10%. De gemeente voerde ruim 200 energiecontroles bij ondernemers uit. Verder zijn er meer dan 130 duurzaamheidsleningen aan huiseigenaren verstrekt en zijn ruim 1.800 energieboxen met energiebesparende hulpmiddelen uitgereikt aan huiseigenaren en huurders.
Kijk voor meer informatie over duurzaamheid op de webpagina Duurzame stad. Of bekijk het Duurzaamheidsverslag en de Voortgangsrapportage Energie.

Cookieinstellingen