Opnieuw kappen van iepen aan Furkabaan en Simplonbaan

Foto: Pixabay

Op 6 oktober 2020 informeerde het college de gemeenteraad over het met spoed kappen van 72 iepen aan de Furkabaan en Simplonbaan in Lunetten. Er werd toen aangekondigd dat er nog onderzoek plaats zou vinden bij de overige iepen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en hieruit blijkt dat nog eens 98 iepen met spoed moeten worden gekapt. Dat schrijft het college in brief aan de gemeenteraad. Daarnaast moeten er volgens het college 94 iepen binnen zes maanden tot een jaar worden gekapt.

Aanleiding voor het onderzoek is dat er op 11 februari 2020 een iep op de Simplonbaan op een auto is gevallen. Na onderzoek bleek dat de boom onder het maaiveld was afgebroken. Iepen van deze soort worden geënt op wortels van een andere soort iep. Inmiddels is duidelijk dat deze combinatie niet goed werkt. Als de iep volwassen wordt, kan het gebeuren dat het onderste gedeelte van de ent inclusief de wortels afsterft. In september 2020 zijn al 130 iepen door middel van een trekproef onderzocht op stabiliteit. Uit dat onderzoek bleek dat 72 iepen gekapt moesten worden via de zogeheten noodkapprocedure.
Ook onderzoek naar de overige iepen bleek noodzakelijk. 251 iepen moesten onderzocht worden door middel van een trekproef. Deze trekproeven zijn in februari en maart uitgevoerd. Uit dit onderzoek bleek dat er bij 192 iepen een probleem is met de stabiliteit. Bij 98 van deze iepen is er een dusdanig risico dat deze met spoed moeten worden gekapt, via de noodkapprocedure. 94 van deze iepen hebben ook een verhoogd risico, maar bij deze iepen kan gewacht worden met kappen tot een velvergunning is verleend. De iepen die niet gekapt hoeven te worden worden jaarlijks geïnspecteerd. Ook worden de trekproeven bij deze bomen herhaald in 2024.
Met de kap van de 98 iepen wordt vanaf volgende week gestart. Het vellen van de bomen gaat hooguit drie weken duren. Voor elke gekapte boom wordt een nieuwe boom geplant. Het aanplanten van de nieuwe bomen zal plaatsvinden in het komende plantseizoen, dat loopt van november 2021 tot en met maart 2022. Van de 72 bomen die in oktober 2020 zijn gekapt, zijn inmiddels weer 52 bomen terug geplant met een divers bomenbestand. Voor de overige 20 bomen zijn meer ingrijpende groeiplaats verbeterende maatregelen noodzakelijk. Daarna kunnen ook deze 20 bomen in het volgende plantseizoen worden geplant.
Alle gemeentebomen worden regelmatig geïnspecteerd. Hieruit blijkt niet dat het probleem met de iepen ook speelt bij dezelfde soort iepen op andere plekken in de stad. Deze iepen zullen vaker worden geïnspecteerd.
In Utrecht komt al jaren de iepziekte voor . De iepen worden op verschillende manieren beschermd tegen besmetting door andere iepen. Dit gebeurt onder andere door het plaatsen van wortelschermen tussen iepen, zodat besmetting door wortelcontact niet kan gebeuren. Ook worden jaarlijks ongeveer 3300 iepen ingeënt om deze bomen zoveel mogelijk te beschermen tegen de iepziekte.

Lees ook:

Spoedkap 72 iepen Furkabaan en Simplonbaan

Cookieinstellingen