Utrecht 60 jaar terug: de installatie van de Zuilense jeugdbrandweer

Foto: UN 23-04-1964

Stoer stonden ze aangetreden op het voorterrein van de brandweerkazerne in de Utrechtse wijk Zuilen aan de Burgemeester Norbruislaan: 26 jongens tussen de 13 en 17 jaar in een geelzwart waterdicht uniform en met helm. Samen hadden ze een halfjaar les gehad van verschillende instructeurs uit de Zuilense vrijwillige brandweer. Zij werden woensdagavond officieel door burgemeester De Ranitz geïnstalleerd als jeugdbrandweer van Zuilen. Alvorens dit in de kantine gebeurde, liet het jeugdkorps enige spuitstaaltjes zien, zo meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op donderdag 23 april 1964.

Hoewel de vrijwillige brandweer Zuilen over 56 leden beschikt, wil men er verzekerd van zijn dat ook in de toekomst steeds over voldoende brandweervrijwilligers voor het Zuilense korps kan worden beschikt. Daarom werden pogingen gedaan tot het vormen van een jeugdkorps, waardoor tevens aan een aantal jongeren een interessante vrijetijdsbesteding kon worden geboden.
De belangstelling van de jongens bleek groot, 26 knapen kregen ’n half jaar onderricht door instructeurs met onderbrandmeester J. Joosten als hun voornaamste leraar. Geen der leerlingen viel af. De gemeenteraad ging ermee akkoord dat er een uniform voor hen kwam, alsmede twee spuitjes klein vermogen, die toch nog altijd 400 liter per minuut spuiten.

Demonstratie
Dat de gegeven lessen reeds vruchten hebben afgeworpen, toonde de demonstratie, die voor de burgemeester, commandant J. Das van de Utrechtse brandweer, de commandant van de Zuilense vrijwillige brandweer J. A. Stolker, commandant Vossestein uit Maarssen en vele anderen werd gegeven. Met twaalf stralen werd binnen korte tijd water gegeven nadat men figuurlijk was ‘uitgerukt’. En daarna verzamelden allen, ook veel ouders van de jonge brandweerlieden, zich in de kantine. Daar gaf de voorzitter van de Vereniging Zuilense vrijwillige brandweer, de heer J. de Kleijne, het woord aan burgemeester De Ranitz. Burgemeester De Ranitz getuigde ingenomen te zijn met en trots te zijn op de vrijwillige brandweer, die in 1963 bij 63 branden in Utrecht-noord werk had verricht. Voor de ouders van de leden van de jeugdbrandweer vond de burgemeester het verheugend dat ze ‘jongens van Stavast’ hebben die weten wat ze willen. De Zuilense vrijwillige brandweer is er trots op er na 28 jaar opeens 26 kinderen te hebben bijgekregen.

Cookieinstellingen