Utrecht 60 jaar terug: het Utrechts openbaar kleuteronderwijs bestaat 15 jaar

Foto: UN 18-03-1964

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van het openbaar kleuteronderwijs (thans 30 scholen met 80 leerkrachten) worden er op verschillende plaatsen in Utrecht bijeenkomsten gehouden om de betekenis hiervan naar buiten kenbaar te maken. Dat meldt het Utrechtsch Nieuwsblad op woensdag 18 maart 1964.

Zo was er maandagavond in de kleuterschool De Lijster aan de Draaiweg een bijeenkomst van leerkrachten in het kleuteronderwijs, waar mejuffrouw A. Aarsman, als hoofd verbonden aan deze school, aan de hand van boeiende dia’s toelichtte hoe en waarom het accent in dit onderwijs moet liggen op creativiteit en vrije expressie.
‘Een mens heeft behoefte aan ruimte, licht en beweging. Beweging is teken van leven, zonder dat kan een mens niet groeien en pas in de ruimte kan men het contact met zichzelf vinden. Daarom zijn deze voorwaarden voor creativiteit voor het kind zo belangrijk. En met creativiteit het met de aanwezige mogelijkheden op eigen wijze iets tot stand brengen Daardoor in staat zijn de plaats ten opzichte van zichzelf te bepalen.
Hiervoor is leiding en opvoeding nodig. Uitdrukkingsmogelijkheden, die niet benut worden, zie ik als gemiste kansen om jezelf te ‘verwerken’; uiting is noodzakelijk voor ’n goed ontwikkeling. Creativiteit is geen doel in zichzelf, maar een hulpmiddel in de opvoeding, die leidt tot een volledige menswording, aldus mejuffrouw Aarsman.
Mejuffrouw Aarsman liet in dia’s zien hoe haar onderwijsmethode (als men daarvan mag spreken, het is veeleer misschien een geloof) het onderscheid kent tussen vrije, manuele en verbale expressie.
De dia’s lieten kinderen zien breiend op potloden, toneelspelend met hun handen in de verfpap en boetserend met gestijfselde kranten. Heel leuk was ook het gebruik van een geluidsbandje, dat kinderen liet horen zingen, bijvoorbeeld over ’n bepaalde voorstelling op het schoolbord, zomaar, zonder melodie.

Cookieinstellingen